Vol. 36, issue 02, article # 5

Bazhenov O. E., Nevzorov A. V., Smirnov S. V., El'nikov A. V., Loginov V. A. Comparison of ground-based and satellite observations of total ozone content over Tomsk for 2006–2020. // Optika Atmosfery i Okeana. 2023. V. 36. No. 02. P. 111–115. DOI: 10.15372/AOO20230205 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Abstract:

In this work, we present the time series of regular observations of the total ozone content over Tomsk with three independent instruments over the period from 2006 to 2020. The main statistical characteristics of these time series are determined. We carried out the comparative analysis of these time series with each other and, in particular, the analysis of long-term annual average behaviors. The causes for the discrepancies of these measurements are discussed.

Keywords:

total ozone column, M-124 ozonometer, OMI spectrometer

References:

 1. Bramstedt K., Gleason J., Loyola D., Thomas W., Bracher A., Weber M., Burrows J.P. Соmparison of total ozone from the satellite instruments GOME and TOMS with measurements from the Dobson network 1996–2000 // Atmos. Chem. Phys. 2003. V. 3. P. 1409–1419.
 2. Fioletov V.E., Kerr J.B., Hare E.W., Labow G.J., McPeters R.D. An assessment of the world ground-based total ozone network performance from the comparison with satellite data // J. Geophys. Res. 1999. V. 104. P. 1737–1747.
 3. Vanicek K. Differences between ground Dobson, Brewer and satellite TOMS-8, GOME-WFDOAS total ozone observations at Hradec Kralove, Czech // Atmos. Chem. Phys. 2006. V. 6. P. 5163–5171.
 4. Virolainen Ya.A., Timofeev Yu.M., Poberovskii A.V. Sravnenie sputnikovykh i nazemnykh izmerenii obshchego soderzhaniya ozona // Issledovanie Zemli iz kosmosa. 2013. N 4. P. 83–91.
 5. Gushchin G.P., Vinogradova N.N. Summarnyi ozon v atmosfere. L.: Gidrometeoizdat, 1983. 238 p.
 6. Gushchin G.P., Sokolenko S.A. Novyi malogabaritnyi ozonometr M-124, prednaznachennyi dlya izmereniya summarnogo ozona // Tr. VI Vsesoyuz. simp. po atmosfernomu ozonu, 15–17 may 1985 year, Leningrad. L.: Gidrometeoizdat, 1987. P. 49–56.
 7. Anton M., Lopez M., Vilaplana J.M., Kroon M., McPeters R., Bañón M., Serrano A. Validation of OMI-TOMS and OMI-DOAS total ozone column using five Brewer spectroradiometers at the Iberian peninsula // J. Geophys. Res. 2009. V. 114, N D14307. DOI: 10.1029/2009JD012003.
 8. Bazhenov O.E., Elnikov A.V., Sysoev S.M. Obshchee soderzhanie ozona nad Tomskom v period 1994–2017 years: rezul'taty statisticheskogo analiza // Optika atmosf. i okeana. 2019. V. 32, N 7. P. 556–561; Bazhenov O.E., Elnikov A.V., Sysoev S.M. Total ozone content over Tomsk in 1994–2017: Results of statistical analysis // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 6. P. 680–685.
 9. Dolgii S.I., Nevzorov A.V., El'nikov A.V., Sysoev S.M. Statisticheskii analiz vremennogo ryada obshchego soderzhaniya aerozolya v stratosfere nad Zapadnoi Sibir'yu // Vestn. kibernetiki. 2017. N 3. P. 40–46.
 10. Bendat Dzh., Pirsol A. Prikladnoi analiz sluchainykh protsessov. M.: Kniga, 2012. 541 p.
 11. Podkorytova O.A., Sokolov M.V. Analiz vremennykh ryadov: ucheb. posobie dlya bakalavriata i magistratury. M.: Yurait, 2018. 267 p.