Vol. 33, issue 07, article # 12

Golubiatnikov G. Yu., Kuryak A. N., Tikhomirov B. A. Water vapor absorption of 266 nm laser nanosecond pulses with linear and circular radiation polarization. // Optika Atmosfery i Okeana. 2020. V. 33. No. 07. P. 575–577. DOI: 10.15372/AOO20200712 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Abstract:

An increase of 50% in the amplitude of the photoacoustic signal generated when water vapor absorbs pulses of laser radiation at 266 nm with circular polarization, relative to the signal for radiation with linear polarization, is reported. The effect observed is associated with different dissociation efficiency of H2O molecules as a result of one- and two-photon absorption of radiation with linear and circular polarization.

Keywords:

absorption of UV radiation, water vapor, dissociation, acoustic pulse anisotropy

References:

  1. Buldakov M.A., Zvereva N.A., Ippolitov I.I., Terpugova A.F. O protsessah fotodissotsiatsii vodyanogo para pod dejstviem izlucheniya lazerov UF-diapazona // Optika atmosf. i okeana. 1995. V. 8, N 11. P. 1679–1682.
  2. Klimkin V.M., Fedorishchev V.N. Novaya polosa pogloshcheniya atmosfery v UF-diapazone spektra // Optika atmosf. 1989. V. 2, N 2. P. 220–221.
  3. Luk'yanenko S.F., Novakovskaya T.I., Potapkin I.N. Issledovanie spektra pogloshcheniya parov H2O v oblasti 270–330 nm // Optika atmosf. 1989. V. 2, N 7. P. 706–709.
  4. Ponomarev Yu.N., Tyryshkin I.S. Spektrofotometricheskij kompleks dlya izmereniya pogloshcheniya lazernogo izlucheniya IK-, vidimogo i UF-diapazonov molekulyarnymi gazami // Optika atmosf. i okeana. 1993. V. 6, N 4. P. 360–368.
  5. Makogon M.M., Ponomarev Yu.N., Tihomirov B.A. Problema pogloshcheniya vodyanogo para v UF oblasti spektra // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 7. P. 584–588; Makogon M.M., Ponomarev Yu.N., Tikhomirov B.A. The problem of water vapor absorption in the UV spectral range // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 1. P. 45–49.
  6. Park S.M., Khan M.I., Diebold G.J. Photoacoustic generation of anisotropic pressure waves through photodissociation of Cl2 // Opt. Lett. 1990. V. 15, N 14. P. 771–773.
  7. Kuryak A.N., Tihomirov B.A. Rol' vodyanogo para v pogloshchenii izlucheniya UF (266 nm) nanosekundnyh lazernyh impul'sov atmosfernym vozduhom // Kvant. elektron. 2020. V. 50. (принята к публикации)
  8. Vasyutinskij O.S. Orientatsiya atomov v protsesse fotodissotsiatsii molekul // Pis'ma v ZhETF. 1980. V. 31, iss. 8. P. 457–460.
  9. Radtsig A.A., Smirnov B.M. Spravochnik po atomnoj i molekulyarnoj fizike. M.: Atomizdat, 1980. 240 p.
  10. Okabe H. Fotohimiya malyh molekul. M: Mir. 1981. 504 p.