Vol. 34, issue 05, article # 7

Nevzorov A. V., Bazhenov O. E., El'nikov A. V., Loginov V. A. Comparison of time behaviors of integrated aerosol content in the stratosphere and total ozone content. // Optika Atmosfery i Okeana. 2021. V. 34. No. 05. P. 358–363. DOI: 10.15372/AOO20210507 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Abstract:

We analyze the annual variations in the total ozone content (TOC) over Tomsk in period of 1994–2017 and integrated aerosol backscattering coefficient (IABC) in the period 2000–2016 obtained using M-124 ozonometer and lidar method, respectively. The correlation coefficient between these time series turned out to be -0.23, indicating that, although localized in the same altitude range, these time series are uncorrelated. Study of annual behaviors formed from these time series showed that TOC can be fitted by the function sin, while IABC, by the function cos. At the same time, both functions depend on a single parameter, i.e., the time in decades. This allowed us to conclude that the variations of these atmospheric constituents are formed mainly in two perpendicular directions. It is found that the annual behaviors of TOC and IABC consist of two sections, fitted by exponential curves.

Keywords:

laser sounding, lidar, aerosol, ozone, measurement series

References:

 1. Knudsen B.M., Grovss J.-U. Northern midlatitude stratospheric ozone dilution in spring modeled with simulated mixing // J. Geophys. Res. D. 2000. V. 105, N 5. P. 6885–6890. DOI: 10.1029/1999JD901076.
 2. Godin-Beekmanna S., Songa T., Heeseb B. Long-term DIAL monitoring of the stratospheric ozone vertical distribution // Proc. SPIE. 2003. V. 4893. P. 251–263.
 3. Zvyagincev A.M., Anan'ev L.B., Artamonova A.A. Izmenchivost' obshchego soderzhaniya ozona nad territoriej Russia v 1973–2008 years // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 3. P. 190–195.
 4. Bazhenov O.E., El'nikov A.V., Sysoev S.M. Obshchee soderzhanie ozona nad Tomskom v period 1994–2007 years: rezul'taty statisticheskogo analiza // Optika atmosf. i okeana. 2019. V. 32, N 7. P. 556–561; Bazhenov O.E., Elnikov A.V., Sysoev S.M. Total ozone content over Tomsk in 1994–2017: Results of statistical analysis // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 6. P. 680–685.
 5. Khaykin S.M., Godin-Beekmann S., Hauchecorne A., Pelon J., Ravetta F., Keckhut P. Stratospheric smoke with unprecedentedly high backscatter observed by lidars above southern France // Geophys. Res. Lett. 2018. V. 45. P. 1639–1646.
 6. Ansmann А., Baars Н., Chudnovsky А., Mattis I., Veselovskii I., Haarig M., Seifert P., Engelmann R., Wandinger U. Extreme levels of Canadian wildfire smoke in the stratosphere over central Europe on 21–22 August 2017 // Atmos. Chem. Phys. 2018. V. 18. P. 11831–11845.
 7. Dolgij S.I., Nevzorov A.V., El'nikov A.V., Sysoev S.M. Statisticheskij analiz vremennogo ryada obshchego soderzhaniya aerozolya nad Zapadnoj Sibir'yu // Vestn. kibernetiki. 2017. V. 27, N 3. P. 40–46.
 8. Gushchin G.P., Vinogradova N.N. Summarnyj ozon v atmosfere. L.: Gidrometeizdat, 1983. 237 p.
 9. Perov S.P., Hrgian A.H. Sovremennye problemy stratosfernogo ozona. L.: Gidrometeoizdat, 1980. 288 p.
 10. El'nikov A.V., Kavkyanov S.I., Krekov G.M., Marichev V.N. Metodika interpretacii signalov lazernogo zondirovaniya stratosfery // Optika atmosf. 1989. V. 2, N 9. P. 995–996.
 11. El'nikov A.V., Marichev V.N., Shelevoj K.D., Shelefontyuk D.I. Lazernyj lokator dlya issledovaniya vertikal'noj stratifikacii aerozolya // Optika atmosf. 1988. V. 1, N 4. P. 117–123.
 12. Rasch P.J., Crutzen P.J., Coleman D.B. Exploring the geoengineering of climate using stratospheric sulphate aerosols: The role of particle size // Geophys. Res. Lett. 2008. V. 35. P. L02809. DOI: 10.1029/2007GL032179.
 13. Lenton T.M., Vaughan N.E. The radiative forcing potential of different climate geoengineering options // Atmos. Chem. Phys. 2009. V. 9. P. 5539–5561. DOI: https://doi.org/10.5194/acp-9-5539-2009.
 14. Izrael' Yu.A., Volodin E.M., Kostrykin S.V., Revokatova A.P., Ryaboshapko A.G. Vozmozhnost' geoinzhenernoj stabilizacii global'noj temperatury v XXI v. s ispol'zovaniem stratosfernyh aerozolej i ocenka vozmozhnyh negativnyh posledstvij // Meteorol. i gidrol. 2013. N 6. P. 9–23.
 15. Revokatova A.P., Ryaboshapko A.G. Tekhnicheskie vozmozhnosti sozdaniya aerozol'nogo sloya v stratosfere s cel'yu stabilizacii klimata // Problemy ekologicheskogo monitoringa i modelirovaniya ekosistem. 2015. V. XXVI, N 2. P. 115–127.
 16. Звягинцев А.М., Зуев В.В., Крученицкий Г.М., Скоробогатый Т.В. О вкладе гетерофазных процессов в формировании озоновой аномалии в Антарктиде // Исследование Земли из Космоса. 2002. N 3. P. 1–6.
 17. Zuev V.V., Zueva N.E. Vulkanogennye vozmushcheniya stratosfery – glavnyj regulyator dolgovremennogo povedeniya ozonosfery v period s 1979 po 2008 year // Optika atmosf. i okeana. 2011. V. 24, N 1. P. 30–34.
 18. Dűtsch H.U. The ozone distribution in the atmosphere // Canad. J. Chem. 1974. V. 52. P. 1491–1504.
 19. Zuev V.E., Komarov V.S. Statisticheskie modeli temperatury i gazovyh komponent atmosfery. L.: Gidrometeoizdat, 1986. 264 p.
 20. Atmosfera. Spravochnik (spravochnye dannye, modeli) / pod red. Yu.S. Sedunova, S.I. Avdyushina i dr. L.: Gidrometeoizdat, 1991. 509 p.
 21. Hrgian A.H. Fizika atmosfernogo ozona. L.: Gidrometeoizdat, 1973. 291 p.
 22. Matveev L.T. Fizika atmosfery. SPb.: Gidrometeoizdat, 2000. 3 izd., pererab. i dop. 777 p.
 23. Zuev V.V., El'nikov A.V., Burlakov V.D. Lazernoe zondirovanie srednej atmosfery / pod obshch. red. V.V. Zueva. Tomsk: Spektr, 2002. 352 p.
 24. Bendat Dzh., Pirsol A. Prikladnoj analiz sluchajnyh dannyh. M.: Kniga, 2012. 541 p.
 25. Kashkin V.B., Rubleva T.V., Hlebopros R.G. Stratosfernyj ozon: vid s kosmicheskoj orbity. Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t, 2015. 184 p.