Vol. 33, issue 04, article # 9

Myshkin V. F., Balandin S. F., Donchenko V. A., Pogodaev V. A., Khan V. A., Abramova E. S., Kulakov Yu. I., Pavlova M. S., Khazan V. L., Horohorin D. M. Generation of electric and magnetic fields in the high-intense laser radiation propagation in the atmosphere. // Optika Atmosfery i Okeana. 2020. V. 33. No. 04. P. 302–308. DOI: 10.15372/AOO20200409 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Abstract:

We present the experimental results on electric and magnetic fields generated under breakdown and pre-breakdown modes of pulsed laser radiation propagation along atmospheric paths. It has been established that quasiperiodic electric and magnetic fields (105–106 Hz, duration of 10–100 ms) are generated during propagation of ms CO2 laser pulses in the atmosphere under breakdown and pre-breakdown modes. The strongest induced electric and magnetic fields are observed at the number of breakdown centers per unit path length NNh = 0.17 m-1. The connection of electric and magnetic fields arising around the ionization channel with the atmospheric parameters is shown.

Keywords:

laser breakdown, ionization channel, electrical impulses, magnetic field, atmospheric parameters

References:

 1. Korobkin V.V., Serov R.V. Issledovanie magnitnogo polya iskry, voznikayushchej pri fokusirovke izlucheniya lazera // Pis'ma v ZhETF. 1966. V. 4, N 3. P. 103–106.
 2. Askar'yan G.A., Rabinovich M.S., Smirnova A.D., Studenoe V.B. Toki, sozdavaemye svetovym davleniem pri vozdejstvii lucha lazera na veshchestvo // Pis'ma v ZhETF. 1967. V. 5, N 4. P. 116–118.
 3. Stamper J.A., Ripin В.Н. Faraday-rotation measurements of megagauss magnetic fields in laser-produced plasmas // Phys. Rev. Lett. 1975. V. 34, N 3. P. 138–141.
 4. Stamper J.A., Mc Lean E.A., Ripin B.H. Studies of spontaneous magnetic fields in laser-produced plasmas by Faraday rotation // Phys. Rev. Lett. 1978. V. 40, N 18. P. 1177–1181.
 5. Raven A., Willi O., Rumsby P.T. Megagauss magnetic fields profiles in laser-produced plasmas // Phys. Rev. Lett. 1978. V. 41, N 8. P. 554–557.
 6. Borghesi M., Mackinnon A.J., Gaillard R., Willi O., Pukhov A., Meyer-ter-Vehn J. Large quasistatic magnetic fields generated by a relativistically intense laser pulse propagating in a preionized plasma // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 80, N 23. P. 5137–5140.
 7. Sandhu A.S., Dharmadhikari A.K., Rajeev P.P., Kumar G.R., Sengupta S., Das A., Kaw P.K. Laser-generated ultrashort multimegagauss magnetic pulses in plasmas // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 89, N 22. P. 225002(1–4).
 8. Murakami Y., Kitagawa Y., Sentoku Y., Mori M., Kodama R., Tanaka K.A., Mima K., Yamanaka T. Observation of proton rear emission and possible gigagauss scale magnetic fields from ultra-intense laser illuminated plastic target // Phys. Plasmas. 2001. V. 8, N 9. P. 4138–4143.
 9. Wagner U., Tatarakis M., Gopal A., Beg F.N., Clark E.L., Dangor A.E., Evans R.G., Haines M.G., Mangles S.P.D., Norreys P.A., Wei M.-S., Zepf M., Krushelnick K. Laboratory measurements of 0.7 GG magnetic fields generated during high-intensity laser interactions with dense plasmas // Phys. Rev. E. 2004. V. 70, N 2. P. 026401(1–5).
 10. Balandin S.F., Donchenko V.A., Zemlyanov Al.A., Myshkin V.F., Han V.A., Abramova E.S. Elektricheskie parametry kanala lazernogo puchka v atmosfere I // Izv. vuzov. Fiz. 2019. V. 62, N 4. P. 16–20.
 11. Balandin S.F., Donchenko V.A., Zemlyanov Al.A., Myshkin V.F., Han V.A., Abramova E.S. Elektricheskie parametry kanala lazernogo puchka v atmosfere II // Izv. vuzov. Fiz. 2019. V. 62, N 5. P. 3–8.
 12. Jung R., Osterholz J., Lowenbruck K., Kiselev S., Pretzler G., Pukhov A., Willi O., Kar S., Borghesi M., Nazarov W., Karsch S., Clarke R., Neely D. Study of electron-beam propagation through preionized dense foam plasmas // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 94, N 19. P. 195001(1–4).
 13. Li Y.T., Yuan M.H., Zheng Z.Y., Sheng Z.M., Chen M., Ma Y.Y., Liang W.X., Yu Q.Z., Zhang Y., Liu F., Wang Z.H., Wei Z.Y., Zhao W., Jin Z., Zhang J. Observation of a fast electron beam emitted along the surface of a target irradiated by intense femtosecond laser pulses // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 96, N 16. P. 165003(1–4).
 14. Ter-Avetisyan S., Nikles P.V. Uskorenie ionov na perednej i zadnej poverhnostyah tonkih fol'g intensivnymi lazernymi impul'sami dlitel'nost'yu 40 fs // Pis'ma v ZhETF. 2006. V. 83, N 5–6. P. 246–250.
 15. Моurоu G.A., Tajima Т., Bulanov S.V. Optics in the relativistic regime // Rev. Mod. Phys. 2006. V. 78, N 2. P. 309–371.
 16. Donchenko V.A., Balandin S.F., Kemel'bekov B.Zh., Myshkin V.F., Han V.A. Fizicheskie osnovy sozdaniya kanalov ionizatsii v atmosfere pri nepreryvnom i impul'snom lazernom vozdejstvii // Izv. vuzov. Fiz. 2018. V. 61, N 5. P. 98–108.
 17. Kuhl A.L., White D.A., Kirkendall B.A. Electromagnetic waves from TNT explosions // J. Electromagn. Anal. Appl. 2014. V. 6, N 10. P. 280–295.
 18. Lubenko D.M., Prokop'ev V.E., Alekseev S.V., Ivanov M.V., Losev V.F. Upravlenie raskhodimost'yu TGts-izlucheniya, voznikayushchego v lazernoj plazme filamenta // Optika atmosf. i okeana. 2019. V. 32, N 4. P. 285–288; Lubenko D.M., Prokopev V.E., Alekseev S.V., Ivanov M.V., Losev V.F. Control of THz radiation divergence in laser filaments // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 4. P. 430–433.
 19. Hamster H., Sullivan A., Gordon S., Falcone R.W. Short-pulse terahertz radiation from high-intensity-laserproduced plasmas // Phys. Rev. E. 1994. V. 49, N 1. P. 671–677.
 20. Tzortzakis S., Méchain G., Patalano G., André Y., Prade B., Franco M., Mysyrowicz A. Coherent subterahertz radiation from femtosecond infrared filaments in air // Opt. Lett. 2002. V. 27, N 21. P. 1944–1946.
 21. Méchain G., Tzortzakis S., Prade B., Franco M., Mysyrowicz A., Leriche B. Calorimetric detection of THz radiation from femtosecond filaments in air // Appl. Phys. B: Lasers Opt. 2003. V. 77, N 8. P. 707–709.
 22. Amico C.D., Houard A., Franco M., Prade B., Mysyrowicz A. Coherent and incoherent radial THz radiation emission from femtosecond filaments in air // Opt. Express. 2007. V. 15. № 23. P. 15274–15279.
 23. Bezhanov S.G., Uryupin S.A. Generatsiya nelinejnyh tokov i nizkochastotnogo izlucheniya pri vzaimodejstvii lazernogo impul'sa s metallom // Kvant. elektron. 2013. V. 43, N 11. P. 1048–1054.
 24. Mironov V.A., Oladyshkin I.V., Fadeev D.A. Konversiya opticheskogo izlucheniya v teragertsevoe na poverhnosti polumetalla // Kvant. elektron. 2016. V. 46, N 8. P. 753–758.
 25. Korzhimanov A.V., Gonoskov A.A., Hazanov E.A., Sergeev A.M. Gorizonty petavattnyh lazernyh kompleksov // Uspekhi fiz. nauk. 2011. V. 181, N 1. P. 9–32.
 26. Balandin S.F., Belyaev E.B., Godlevskij A.P., Kopytin Yu.D., Ivanov Yu.V. Issledovanie transportnyh i elektrofizicheskih harakteristik lazernoj iskry, initsiirovannoj v prizemnoj atmosfere impul'sami SO2-lazera. Dep. v VINITI. Reg. N 3430-84 ot 25.04.1984 // Izv. vuzov. Fizika. 1984. 21 p.
 27. Gejnts Yu.E., Zemlyanov A.A., Zuev V.E., Kabanov A.M., Pogodaev V.A. Nelinejnaya optika atmosfernogo aerozolya. Novosibirsk. Izd-vo SO RAN, 1999. 260 p.
 28. Donchenko V.A, Kabanov M.V., Samohvalov I.V. Rasprostranenie opticheskih voln v dispersnyh sredah. Tomsk: Izd-vo NTL, 2014. 460 p.
 29. Atmosfera: spravochnik. L.: Gidrometeoizdat, 1991. 511 p.
 30. Krasikov N.N. Fiziko-himicheskie aspekty atmosfernogo elektrichestva // DAN SSSR. 1991. V. 319, N 2. P. 325–329.