Vol. 34, issue 02, article # 2

Sidorkina E. I., Svetashev A. G., Turyshev L. N., Dorozhko N. V. Study of propagation of ultrashort laser pulses in the atmosphere. // Optika Atmosfery i Okeana. 2021. V. 34. No. 02. P. 88–92. DOI: 10.15372/AOO20210202 [in Russian].
Copy the reference to clipboard

Abstract:

The results of numerical simulation of femtosecond laser pulse propagation in main atmospheric gases (N2 and O2) under the effects of coherent Raman scattering are considered. It is shown that when femtosecond 2p-pulses propagate through a gaseous medium, SRS regime is implementable, under which energy losses are insignificant.

Keywords:

numerical simulation, ultrashort laser pulses, induced Raman scattering

References:

1. Bloembergen N. The stimulated Raman effect // J. Phys. Am. 1967. V. 35, N 11. P. 989.
2. Ahmanov S.A., Vyslouh V.A., Cрirkin A.S. Samovozdejstvie volnovyh paketov v nelinejnoj srede i generatsiya femtosekundnyh lazernyh impul'sov // Uspekhi fiz. nauk. 1986. V. 149, iss. 3. P. 450.
3. Ahmanov S.A., Vyslouh V.A., Chirkin A.S. Optika femtosekundnyh lazernyh impul'sov. M.: Nauka, 1988. 312 p.
4. Koroteev N.I., Shumaj I.L. Fizika moshchnogo lazernogo izlucheniya M.: Nauka, 1991. 312 p.
5. Wille H., Rodrigues M., Kasparian J. Teramobile: A mobile femtosecond terawatt laser and detection system // Eur. Phys. J. Appl. Phys. 2002. V. 20. P. 183–190.
6. Belenov E.M., Nazarkin A.V., Prokopovich I.P. Dinamika moshchnogo femtosekundnogo impul'sa v kombinatsionno-aktivnoj srede // Pis'ma v ZhETF. 1992. V. 55, iss. 4. P. 218–222.
7. Nazarkin A., Korn G. Raman self-conversion of femtosecond laser pulses and generation of single-cycle radiation // Phys. Rev. A. 1998. V. 58, N 1. P. 61–64.
8. Prokopovich I.P. Two-photon Raman-type self-induced transparency for few-cycle laser pulses // Laser Phys. Lett. 2005. V. 2, N 3. P. 120–125.
9. Radtsi A.A., Smirnov B.M. Spravochnik po atomnoj i molekulyarnoj fizike M.: Atomizdat, 1980. 240 p.
10. Buldakov M.A., Korolev B.V., Matrosov I.I., Popova T.N. Opredelenie proizvodnyh polyarizuemosti molekul N2 i O2 po mezh"yadernomu rasstoyaniyu // Opt. i spektroskop. 1987. V. 62, iss. 4. P. 758–762.
11. McCall S.L., Hahn E.L. Self-induced transparency // Phys. Rev. 1969. V. 183. P. 457.
12. Mulyarchik S.G. Chislennye metody: Konspekt lektsij. Minsk, BGU, 2001. 130 p.