Vol. 32, issue 12, article # 5

Belov V.V., Abramochkin V.N., Kudryavtsev A.N., Tarasenkov M.V., Fedosov A.V., Poznaharev E.S. Instrument for measuring the water extinction coefficient under laboratory and field conditions. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 12. P. 983–985 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The composition and operation principle of an instrument for measuring the water extinction coefficient in real time are described, including measurements in water under the ice surface. Examples of instrument testing under field and laboratory conditions are given. The measuring instrument is recommended for estimation of maximal receiver–source distances when line-of-sight optoelectronic communication or communication on scattered laser radiation is possible.

Keywords:

measurement, optical radiation extinction coefficient, water medium, field and laboratory experiments

Figures:
References:

  1. Optika okeana i atmosfery / K.S. Shifrina (red.). M.: Nauka, 1981. 231 p.
  2. Optika okeana. V. 1. Fizicheskaya optika okeana / A.S. Monina (red.). M.: Nauka, 1983. 372 p.
  3. Optika okeana. V. 2. Fizicheskaya optika okeana / A.S. Monina (red.). M.: Nauka, 1983. 236 p.
  4.  Li M.E., Martynov O.V. Nekotorye rezul'taty issledovanij indeksa tsveta v more // Morskie gidrofiz. issled. 1976. V. 1(72). P. 133–139.
  5.  Man'kovskij V.I. Parametry indikatris rasseyaniya sveta v tropicheskih vodah Atlanticheskogo okeana // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 8. P. 634–639; Mankovsky V.I. Parameters of scattering phase func­tions in tropical Atlantic Waters // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, N 6. P. 604–610.
  6. Sutorihin I.A., Bukatyj V.I., Akulova O.B. Spektral'naya prozrachnost' vody v raznotipnyh ozerah Altajskogo kraya. Barnaul: Izd-vo AltGU, 2015. 145 p.
  7. Li M.E. Logarifmicheskij fotometr-prozrachnomer // Pribory dlya nauchnyh issledovanij i sistemy avtomatizatsii v AN USSR. Kiev: Naukova dumka, 1981. P. 89–90.
  8. Latushkin A.A., Martynov O.V. Sposob opredeleniya spektral'nogo pokazatelya oslableniya sveta v morskoj vode “in situ”. (RU 2 605 640 C2 G01N 21/59), 2016.

Back