Vol. 32, issue 10, article # 11

Kalchikhin V.V., Kobzev A.A. Estimation of parameters of dangerous weather phenomena associated with atmospheric precipitates using the optical rain gauge. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 10. P. 867–869 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Prospects of the optical precipitation gauge OPTIOS for determination of dangerous weather phenomena associated with atmospheric precipitates are considered. The results of the heavy shower (more than 50 mm/h) measurement are presented. It is shown that the optical precipitation gauge OPTIOS allows estimation of precipitation characteristics to provide prompt warning of dangerous phenomenon occurrence.

Keywords:

optical precipitation gauge, precipitation intensity, total rainfall, dangerous weather phenomenon

References:

  1. Stikhiinye gidrometeorologicheskie yavleniya na territorii Russia v 2015 year: sait Vserossiiskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta gidrometeorologicheskoi informatsii [Elektronnyi resurs] URL:http://meteo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=620:chrezvychajnye-situatsii-v-rossii-2015&catid=118: chrezvychajnye-situatsii-v-rossii (data obrashcheniya: 11.02.2019).
  2. Pustovalov K.N., Nagorskiy P.M. Response in the surface atmospheric electric field to the passage of isolated air mass cumulonimbus clouds // Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2018. V. 172. P. 33–39.
  3. Kalchikhin V.V., Kobzev A.A., Korolkov V.A., Tikhomirov A.A. Results of optical precipitation gage field tests // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, N 5. P. 545–547.
  4. RD 52.27.724-2009 Nastavlenie po kratkosrochnym prognozam pogody obshchego naznacheniya / IG−SOTSIN. Obninsk, 2009. 62 p.
  5. Litvinov I.V. Struktura atmosfernykh osadkov. L.: Gidrometeoizdat, 1974. 154 p.
  6. Kalchikhin V.V., Kobzev A.A., Korolkov V.A., Tikhomirov A.A. Measurement of snow characteristics using optical precipitation gauge // Proc. SPIE. 22nd Int. Sympos. Atmos. Ocean Opt.: Atmos. Phys. 2016. V. 10035. P. 100352W.
  7. Kalchikhin V.V., Kobzev A.A., Korolkov V.A., Tikhomirov A.A. Specifics of the hail parameter measurements using the optical precipitation gauge // Proc. SPIE. 2015. V. 9680. P. 968038-1.

Back