Vol. 32, issue 09, article # 9

Lukin V.P., Antoshkin L.V., Bol'basova L.A., Botygina N.N., Emaleev O.N., Kanev F.Yu., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Makenova N.A., Nosov V.V., Nosov E.V., Torgaev A.V. The history of the development and establishment of adaptive optics at the IOA SB RAS. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The paper describes the history of research in the field of adaptive optics at the V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS. Currently, they are mainly conducted in the laboratory of Coherent and adaptive optics. This laboratory was established in 1981, so by now its age is 38 years. Over the years, it bore the names: GAO – the group of Adaptive Optics, GPAO – the group of Applied and Adaptive Optics, LPAO – the laboratory of Applied and Adaptive Optics and, finally, since 1993 – it became known as LKAO – laboratories of Coherent and Adaptive Optics.

Keywords:

atmosphere, propagation, turbulence, phase fluctuations, adaptive optics, measurements, coherent turbulence

Figures:
References:

 1. Babcock H.W. // Publ. Astron. Soc. Pac. 1953. V. 65. Р. 229–236.
 2. Linnik V.P. O printsipial'noj vozmozhnosti umen'sheniya vliyaniya atmosfery na izobrazhenii zvezdy // Optika i spektroskopiya. 1957. V. 57. 401.
 3. Tyson R.K. Principles of Adaptive Optics. Doston: Academic Press, 1991. 203 p.
 4. Hardi D.U. Aktivnaya optika: novaya tekhnika upravleniya svetovym puchkom // TIIER. 1978. V. 66, N 6. P. 31–85.
 5. Hardy J.W., Feinlieb J., Wyant J.C. Real-Time Phase Correction of Optical Imaging Systems // Proc. Top. Meeting. University of Colorado. Boulder. USA. 1974.
 6. Merkle F. The VLT adaptive optics prototype system // Messenger. 1989. V. 58. P. 1–9.
 7. Tatarskij V.I. Teoriya fluktuatsionnyh yavlenij pri rasprostranenii voln v turbulentnoj atmosfere. M.: Izd-vo AN SSSR, 1959. 232 p.
 8. Gurvich A.S., Kon A.I., Mironov V.L., Khmelevtsov S.S. Lazernoe izluchenie v turbulentnoj atmosfere. M.: Nauka, 1976. 278 p.
 9. Strohbehn J.W. Laser Beam Propagation in the Atmosphere. Berlin: Springer-Verlag, 1978. P. 45–106.
 10. Fried D.L. Limiting resolution looking down through the atmosphere // J. Opt. Soc. Am. 1966. V. 56. P. 1380.
 11. Labeyrie A. Attainment of diffraction limited resolution in large telescopes by Fourier analysing speckle patterns in star images // Astron. Asroph. 1970. V. 3, N 6. P. 84–85.
 12. Fried D.L. Statistics of a geometric representation of wavefront distortion // J. Opt. Soc. Am. 1965. V. 55. P. 1427–1435.
 13. Greenwood D. Bandwidth specification for adaptive optics systems // J. Opt. Soc. Am. 1977. V. 67. P. 390–392.
 14. Greenwood D., Fried D.L. Power spectra requirements for wave-front-compensative systems // J. Opt. Soc. Am. 1976. V. 66. P. 193–206.
 15. Emaleev O.N., Nazarchuk V.I., Pokasov V.V. Sledyashchij tsifrovoj fazometr opticheskogo diapazona // Avtorskoe svidetel'stvo N 397852. Opubl. 17.11.1973 year. Byul. N 37. Prioritet ot 10.01.1972 year.
 16. Obuhov A.M. O vliyanii slabyh neodnorodnostej atmosfery na rasprostranenie zvuka i sveta // Izv. AN SSSR. Ser. geofizicheskaya. 1953. N 2. P. 155–165.
 17. Gurvich A.S. Opredelenie harakteristik turbulentnosti iz eksperimentov po rasprostraneniyu sveta // Izv. AN SSSR. FAO. 1968. V. 4, N 2. P. 160–169.
 18. Lukin V.P., Pokasov V.V., Hmelevtsov S.S. Issledovanie vremennyh harakteristik faz opticheskih voln, rasprostranyayushchihsya v prizemnom sloe atmosfery // Izv. vuzov. Radiofizika. 1972. V. 15, N 12. P. 1861–1866.
 19. Mironov V.L., Lukin V.P., Pokasov V.V., Hmelevtsov S.S. Fluktuatsii fazy moduliruyushchego kolebaniya opticheskoj nesushchej pri rasprostranenii v turbulentnoj atmosfere // Izv. AN SSSR. Radiotekhnika i elektronika. 1973. V. 18, N 3. P. 502–507.
 20. Lukin V.P., Lukin I.P. Rasprostranenie modulirovannyh voln v turbulentnoj atmosfere. II. Korelyatsionnaya funktsiya i chactotnyj spektr fluktuatsij fazy moduliruyushchego kolebaniya // Kvant. elektron. 1978. V. 5, N 5. P. 1124–1129.
 21. Lukin V.P., Pokasov V.V. Fluktuatsii fazy opticheskih voln, rasprostranyayushchihsya v turbulentnoj atmosfere // Izv. vuzov. Radiofizika. 1973. V. 16, N 11. P. 1726–1729.
 22. Mironov V.L., Lukin V.P., Pokasov V.V., Khmelevtsov S.S. Fluktuatsii fazy opticheskih voln, rasprostranyayushchihsya v turbulentnoj atmosfere // Изв. АН СССР. Радиотехника и электроника. 1975. V. 20, N 6. P. 1164–1170.
 23. Mironov V.L., Lukin V.P., Pokasov V.V., Khmelevtsov S.S. Fazovye opticheskie izmereniya spektral'noj plotnosti fluktuatsij pokazatelya prelomleniya atmosfery // Izv. AN SSSR. FAO. 1976. V. 12, N 5. P. 550–553.
 24. Lukin V.P., Pokasov V.V., Sazanovich V.M., Mironov V.L. Fazovye izmereniya vnutrennego masshtaba atmosfernoj turbulentnosti // Izv. AN SSSR. FAO. 1976. V. 12, N 12. P. 1317–1319.
 25. Tikhonov A.N., Arsenin V.Ya. Metody resheniya nekorrektnykh zadach. M.: Nauka, 1974. 232 p.
 26. Lukin V.P., Pokasov V.V., Time N.S., Turovtseva L.S. Vosstanovlenie spektra pul'satsij pokazatelya prelomleniya v atmosfere iz opticheskikh izmerenij // Izv. AN SSSR. Fizika atmosf. i okeana. 1977. V. 13, N 1. P. 90–94.
 27. Lukin V.P., Pokasov V.V. Optical wave phase fluctuations // Appl. Opt. 1981. V. 20, N 1. P. 121–135.
 28. Lukin V.P. Ob effektivnosti kompensatsii fazovykh iskazhenij opticheskoj volny // Kvant. elektron. 1977. V. 4, N 4. P. 923–927.
 29. Lukin V.P. Efficiency of some correction systems // Opt. Lett. 1979. V. 4, N 1. P. 15–17.
 30. Lukin V.P. Sravnitel'nye kharakteristiki nekotorykh algoritmov korrektsii // Kvant. elektron. 1981. V. 8, N 10. P. 2145–2153.
 31. Lukin V.P., Charnotskij M.I. Printsip vzaimnosti i adaptivnoe upravlenie parametrami opticheskogo izlucheniya // Kvant. elektron. 1982. V. 9, N 5. P. 952–958.
 32. Lukin V.P., Mironov V.L. Dinamicheskie kharakteristiki adaptivnykh opticheskikh sistem // Kvant. elektron. 1985. V. 12, N 9. P. 1959–1962.
 33. Lukin V.P. Dinamicheskie kharakteristiki prognoziruyushchikh adaptivnykh opticheskikh sistem // Izv. AN SSSR. Radiotekhnika i elektronika. 1986. V. 31, N 9. P. 1808–1812.
 34. Lukin V.P., Zuev V.E. Dynamic characteristics of optical adaptive systems // Appl. Opt. 1987. V. 26, N 1. P. 139–144.
 35. Lukin V.P., Charnotskij M.I. O rasprostranenii obrashchennykh voln v sluchajno-neodnorodnoj srede // Izv. vuzov. Fizika. 1985. N 11. P. 51–63.
 36. Lukin V.P. Atmosfernaya adaptivnaya optika. Novosibirsk: Nauka, 1986. 248 p.
 37. Lukin V.P. Atmospheric Adaptive Optics // SPIE Press. 1995. V. 23. 275 p.
 38. Lukin V.P., Emaleev O.N. Korrektsiya uglovykh smeshchenij opticheskikh puchkov // Kvant. elektron. 1982. V. 9, N 11. P. 2264–2271.
 39. Lukin V.P., Botygina N.N., Frizen A.G. Modovaya korrektsiya turbulentnykh iskazhenij opticheskikh voln // Kvant. elektron. 1986. V. 13, N 8. P. 1652–1656.
 40. Antoshkin L.A., Emaleev O.N., Lukin V.P., Sukonkina V.N., Khatsko V.V., Yankov A.P. Apparatura dlya meteorologicheskikh issledovanij v atmosfere // Pribory i tekhnika eksperimenta. 1986. N 3. P. 240–241.
 41. Botygina N.N., Emaleev O.N., Lukin V.P. Eksperimenty po modovoj korrektsii iskazhenij opticheskikh voln // Atmosfernaya nestabil'nost' i adaptivnyj teleskop. L.: Nauka, 1988. P. 22–24.
 42. Antoshkin L.V., Emaleev O.N., Lukin V.P. P'ezokeramicheskij korrektor naklonov volnovogo fronta // Pribory i tekhnika eksperimenta. 1988. N 5. P. 211–212.
 43. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Lukin V.P. Adaptivnaya opticheskaya sistema dlya korrektsii izobrazheniya // Optika atmosf. i okeana. 1989. V. 2, N 6. P. 621–627.
 44. Lukin V.P. Effektivnost' korrektsii obshchikh naklonov i defokusirovki volnovogo fronta // Optika atmosf. i okeana. 1989. V. 2, N 6. P. 563–572.
 45. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Lukin V.P., Potanin S.F. Adaptivnaya opticheskaya sistema dlya korrektsii iskazhenij izobrazheniya // Optika atmosf. i okeana. 1989. V. 2, N 6. P. 621–627.
 46. Lukin V.P. Mnogoelementnaya sistema korrektsii izobrazheniya // Optika atmosf. i okeana. 1990. V. 3, N 12. P. 1235–1243.
 47. Antoshkin L.V., Lukin V.P., Botugina N.N., Emaleev O.N., Potanin S.F. Experiments on the adaptive image formation // Proc. SPIE. 1993. V. 1968. P. 319–326.
 48. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Lukin V.P. Effektivnost' korrektsii izobrazheniya pri upravlenii obshchimi i lokal'nymi naklonami volnovogo fronta // Optika atmosf. i okeana. 1995. V. 8, N 10. P. 1472–1479.
 49. Lukin V.P., Konyaev P.A. Thermal distortions of focused laser beams in the atmosphere // Appl. Opt. 1985. V. 24, N 3. P. 415–421.
 50. Lukin V.P., Konyaev P.A., Mironov V.L. Effektivnost' primeneniya adaptivnykh opticheskikh sistem v usloviyakh samovozdejstviya izlucheniya v atmosfere // Izv. AN SSSR. Seriya fiz. 1985. V. 49, N 3. P. 536–540.
 51. Konyaev P.A., Lukin V.P. Fokusirovka moshchnogo lazernogo puchka pri teplovom samovozdejstvii v dvizhushchejsya srede // Kvant. elektron. 1988. V. 15, N 2. P. 341–346.
 52. Zuev V.E., Konyaev P.A., Lukin V.P. Minimizatsiya atmosfernykh iskazhenij opticheskikh voln metodami adaptivnoj optiki // Izv. vuzov. Fizika. 1985. N 11. P. 6–29.
 53. Konyaev P.A., Lukin V.P., Fortes B.V. Fazovaya korrektsiya nelinejnykh iskazhenij kogerentnogo puchka // Optika atmosf. i okeana. 1988. V. 1, N 4. P. 71–75.
 54. Konyaev P.A., Lukin V.P., Fortes B.V. O fazovoj korrektsii nelinejnykh iskazhenij pri fokusirovke kogerentnogo opticheskogo izlucheniya cherez atmosferu // Optika atmosf. i okeana. 1990. V. 3, N 12. P. 1279–1285.
 55. Kanev F.Yu., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Zavisimost' kachestva vosproizvedeniya adaptivnym zerkalom zadannoj fazovoj poverkhnosti ot chisla servoprivodov i konfiguratsii iz razmeshcheniya // Optika atmosf. i okeana. 1993. V. 6, N 8. P. 962–969.
 56. Kanev F.Yu., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Optimization of a flexible mirror in the problem of compensation of laser beams thermal blooming // Proc. ICO. 1993. P. 155–160.
 57. Buckley R. Diffraction by a Random Phase-Changing Screen: A Numerical Experiment // J. Atmos. Terr. Phys. 1975. V. 37. P. 1431–1446.
 58. Fleck J.A., Morris J.R., Feit M.D. // Appl. Phys. 1976. V. 10. P. 129–160.
 59. Kanev F.YU., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Zavisimost' kachestva vosproizvedeniya adaptivnym zerkalom zadannoj fazovoj poverkhnosti ot chisla servoprivodov i konfiguratsii iz razmeshcheniya. 1981. V. 24. P. 438.
 60. Konyaev P.A. Modifikatsiya metoda rasshchepleniya dlya chislennogo resheniya kvaziopticheskikh zadach // Tez. dokl. VII Vsesoyuzn. simpoz. po rasprostraneniyu lazernogo izlucheniya v atmosfere. Tomsk: Izd-vo IOA SO AN SSSR, 1983.
 61. Martin J.M., Flatte S.M. Intensity images and statistics from numerical simulation of wave propagation in 3-D random media // Appl. Opt. 1988. V. 27. P. 2111–2117.
 62. Bykov V.V. Tsifrovoe modelirovanie v statisticheskoj radiotekhnike. M.: Sovetskoe radio, 1971.
 63. Collins S.A., Duncan D. // J. Opt. Soc. Am. 1975. V. 65. P. 1218–1236.
 64. Duncan D.D., Collins S.A. Lens-system diffraction integral written in terms of matrix optics // J. Opt. Soc. Am. 1975. V. 65. P. 1232–1240.
 65. Tel'pukhovskij I.E., Chesnokov S.S. Modal'noe predstavlenie atmosfernykh neodnorodnostej pri chislennom analize statisticheskikh kharakteristik svetovogo puchka // Optika atmosf. i okeana. 1991. V. 4, N 12. P. 1290–1293.
 66. Fortes B.V., Lukin V.P. Phase correction of an image turbulence broadening under conditions of strong intensity fluctuations // Proc. SPIE. 1992. V. 1668. P. 477–488.
 67. Konyaev P.A. Chislennoe issledovanie teplovykh iskazhenij lazernykh puchkov v atmosfere: dis. … kand. fiz.-mat. nauk. Tomsk: Izd-vo TGU, 1984. 240 p.
 68. Fortes B.V., Kanev F.Yu., Konyaev P.A., Lukin V.P. Potential capabilities of аdaptive optical systems in the atmosphere // J. Opt. Soc. Am. A. 1994. V. 11, N 2. P. 903–907.
 69. Lukin V.P. Limiting capabilities of adaptive optical systems in the atmosphere // Proc. SPIE. 1991. V. 1543. P. 337–343.
 70. Lukin V.P., Fortes B.V. Adaptivnoe formirovanie puchkov i izobrazhenij v atmosfere. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 1999. 212 p.
 71. Fortes B.V., Kanev F.Yu., Konyaev P.A., Lukin V.P. Four-dimensional computer dynamic model of atmospheric optical systems // Proc. SPIE. 1994. V. 2222. P. 522–526.
 72. Kanev F.YU., Konyaev P.A., Lukin V.P., Fortes B.V. Chislennaya model' adaptivnoj opticheskoj sistemy. Part I. Rasprostranenie lazernykh puchkov v atmosfere // Optika atmosf. i okeana. 1995. V. 8, N 3. P. 409–418.
 73. Kanev F.YU., Konyaev P.A., Lukin V.P., Fortes B.V. Chislennaya model' adaptivnoj opticheskoj sistemy. Part II. Datchiki volnovogo fronta i ispolnitel'nye elementy // Optika atmosf. i okeana. 1995. V. 8, N 3. P. 419–428.
 74. Kanev F.YU., Konyaev P.A., Lukin V.P., Fortes B.V. Chislennaya model' adaptivnoj opticheskoj sistemy. Part III. Programmnaya realizatsiya modeli // Optika atmosf. i okeana. 1995. V. 8, N 3. P. 429–434.
 75. Lukin V.P. Computer modeling of adaptive optics & sites for telescope design // Proc. OSA Tech. Proc. 1996. N 54. P. 373–378.
 76. Lukin V.P., Fortes B.V. Partial phase correction of turbulent distortions in telescope AST-10 // Appl. Opt. 1998. V. 37, N 21. P. 4561–4568.
 77. Lukin V.P., Fortes B.V. Ground-based spatial interferometers and atmospheric turbulence // Pure Appl. Opt. 1996. V. 5, N 1. P. 1–11.
 78. Lukin V.P., Fortes B.V. Prostranstvennye fazovye interferometr nazemnogo bazirovaniya i atmosfernaya turbulentnost' // Astronom. zhurn. 1996. V. 73, N 3. P. 419–425.
 79. Lukin V.P., Emaleev O.N., Petrov A.I. Issledovanie opticheskikh kharakteristik v slede samoleta // VII Mezhdunar. simpoz. «Optika atmosfery i okeana». Tomsk, 2000. P. 119–123.
 80. Ricort G., Aime C., Roddier C., Borgino J. Adaptive optics for solar telescopes // Sol. Phys. 1981. V. 69. P. 223–231.
 81. Von der Luhe O., Widener A.L., Rimmele T., Spence G., Dunn R., Wiborg P. Solar-feature correlation tracher for ground-based telecopes // Astron. Astrophys. 1989. V. 224. P. 351–360.
 82. Von Der Luhe O. Image quality in high-resolution and high-cadence solar imaging // Adv. Spac. Res. 1991. V. 11, N 5. P. 275–286.
 83. Acton D.S., Smithson R.C. Solar imaging with a segmented adaptive mirror // Appl. Opt. 1992. V. 31. P. 3161–3172.
 84. Scharmera B.G., Dettori P., Mats G., Lofdahl M.G., Shandb M. Adaptive optics for the new Swedish solar telescope // Proc. SPIE. 2002. V. 4853. P. 370–382.
 85. Didkovsky L.V., Dolgushyn A., Marquette W., Nenow J., Varsik J., Goode R.R., Hegwer S.L, Ren D., Fletcher S., Rimmele Th., Carsten J., Wang H. High-spatial-resolution imaging combining high-order Adaptive Optics, Frame Selection, and Speckle Masking Reconstruction // Proc. SPIE. 2002. V. 4853. P. 630.
 86. Rimmele T.R. Recent advances in solar adaptive optics // Proc. SPIE. 2004. V. 5490. P. 549004.
 87. Lukin V.P., Fortes B.V., Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Lavrinova L.N., Petrov A.I., Yankov A.P., Bulatov A.V., Kovadlo P.G., Firstova N.M. Eksperimental'naya adaptivnaya opticheskaya sistema dlya BSVT. I. Rezul'taty testirovaniya i perspektivy razvitiya // Optika atmosf. i okeana. 1999. V. 12, N 12. P. 1161–1164.
 88. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Lavrinova L.N., Lukin V.P., Petrov A.I., Fortes B.V., Yankov A.P. Eksperimental'naya adaptivnaya opticheskaya sistema dlya BSVT. II. Effektivnost' stabilizatsii fragmenta izobrazheniya solnechnogo diska na vkhodnoj shcheli spektrografa // Optika atmosf. i okeana. 2000. V.13, N 4. P. 420–423.
 89. Antoshkin L.V., Borovik A.B., Botygina N.N., Bulatov A.V., Emaleev O.N., Firslova N.M., Fortes B.V., Grigoryev V.M., Kovadlo P.G., Larinova L.N., Lukin V.P., Petrov A.I., Skomorovsky V.I., Yankov A.P. First-order adaptive system for correction of images in solar ground-based telescopes // Adaptive Opt. Syst. Tech. 2000. V. 4007. P. 232–238.
 90. Botugina N., Emallev O., Konyaev P., Lukin V., Antoshkin L., Yankov A. Adaptive system for solar telescope // Proc. SPIE. 2001. V. 4493.
 91. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Kovadlo P.G, Konyaev P.A., Lukin V.P., Petrov A.I., Yankov A.P. Adaptivnaya opticheskaya sistema s korrelyatsionnym datchikom smeshcheniya // Optika atmosf. i okeana. 2002. V. 15, N 11. P. 1027–1030.
 92. Antoshkin L.V., Botugina N.N., Emallev O.N., Lukin V.P. Problems of design of adaptive solar telescope // Proc. SPIE. 2002. V. 4900. P. 20–27.
 93. Antoshkin L.V., Botugina N.N., Emallev O.N., Grigor'ev V.M., Konyaev P.A., Kovadlo P.G., Lukin V.P., Skomorovskij V.I., Yankov A.P. Razvitie dizajna adaptivnoj sistemy dlya solnechnogo teleskopa // Avtometriya. 2003. V. 39, N 5. P. 77–90.
 94. Antoshkin L.V., Botugina N.N., Emallev O.N., Kovadlo P.G., Konyaev P.A., Lavrinov V.V., Lukin V.P. Adaptivnaya sistema korrektsii drozhaniya izobrazheniya s modifitsirovannym korrelyatsionnym datchikom // Optika atmosf. i okeana. 2005. V. 18, N 12. P. 1077–1082.
 95. Antoshkin L.V., Botugina N.N., Emallev O.N., Grigor'ev V.M., Konyaev P.A., Kovadlo P.G., Lukin V.P., Skomorovskij V.I., Yankov A.P. Adaptivnaya opticheskaya sistema dlya solnechnogo nazemnogo teleskopa // Opt. zhurn. 2006. V. 73, N 3. P. 55–60.
 96. Konyaev P.A., Emaleev O.N., Botugina N.N., Grigir'ev V.M., Kovadlo P.G., Lukin V.P., Antoshkin L.V., Skomorovski V.I., Yankov A.P. Modified correlation tracking algorithm for tip-tilt correction system and project ANGARA on the Big Solar Vacuum Telescope // Proc. SPIE. 2006. V. 6272. P. 62725I.
 97. Grigor’ev V.M., Lukin V.P., Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Konyaev P.A., Kovadlo P.G., Skomorovskii V.I. Tests of the adaptive optical system with a modified correlation sensor at the big solar vacuum telescope // Proc. SPIE. 2008. V. 7108. P. 7108OK.
 98. Grigor'ev V.M., Lukin V.P., Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Konyaev P.A., Kovadlo P.G., Nosov V.V., Skomorovskij V.I., Torgaev A.V. Vozmozhnosti primeneniya adaptivnoj optiki dlya solnechnykh teleskopov // Optika atmosf. i okeana. 2009. V. 22, N 5. P. 499–511.
 99. Botygina N.N., Emaleev O.N., Konyaev P.A., Lukin V.P. Wavefront sensors and algorithms for adaptive optical systems // Proc. SPIE. 2010. V. 7736. P. 773659-1–9.
 100. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O. N., Kovadlo P.G., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Lukin V.P., Skomorovskij V.I., Trifonov V.D., Chuprakov S.A. Teleskop c adaptivnoj opticheskoj sistemoj. Patent na poleznuyu model' N 11169. Prioritet ot 29.06.2011 year.
 101. Lukin V.P., Botygina N.N., Emaleev O.N., Antoshkin L.V., Konyaev P.A. Analizator kachestva izobrazheniya // Datchiki i sistemy. 2012. N 6(157). P. 12–14.
 102. Lukin V.P., Grigor’ev V.M., Antoshkin L.V., Botugina N.N., Emaleev O.N., Kovadlo P.G., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Skomorovski V.I., Trifonov V.D., Chuprakov S.A. Development of adaptive optics elements for solar telescope // Proc. SPIE. 2012. V. 8447. Р. 84476E.
 103. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Bolbasova L.A., Emaleev O.N., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Kovadlo P.G., Kolobov D.Yu., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P., Chuprakov S.A., Selin A.A., Shikhovtsev A.Yu. Adaptive optics system for solar telescope operating under strong atmospheric turbulence // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 3. P. 291–299.
 104. Botygina N.N., Emaleev O.N., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Lukin V.P. Razvitie elementnoj bazy dlya sozdaniya sistemy adaptivnoj optiki na solnechnom teleskope // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 11. P. 990–997.
 105. Botygina N.N., Kolobov D.Yu., Kovadlo P.G., Lukin V.P., Chuprakov S.A., Shikhovtcev A.Yu. "The first light" for the system of inputting the elements of AO into the optical path of LSVT // Proc. SPIE. 2018. V. 10833. DOI: 10.1117/12.2504689.
 106. Lukin V.P., Fortes B.V. The influence of wavefront dislocations on phase conjugation instability at thermal blooming compensation // Proc. OSA Tech. Proc. 1996. N 54. P. 185–190.
 107. Lukin V.P., Fortes B.V. The influence of wavefront dislocations on phase conjugation instability at thermal blooming compensation // Pure Appl. Opt. 1997. V. 6. P. 103–116.
 108. Lukin V.P., Fortes B.V. Estimation of turbulent degradation and required spatial resolution of adaptive systems // Proc. SPIE. 1998. V. 3494. P. 191–202.
 109. Konyaev P.A., Lukin V.P. Computation algorithms for simulation in atmospheric optics // Appl. Opt. 2016. V. 55, N 12. P. B107–B112.
 110. Lukin V.P., Fortes B.V. Phase-correction of turbulent distortions of an optical wave propagating under strong intensity fluctuations // Appl. Opt. 2002. V. 41, N 27. P. 5616–5624.
 111. Humphres R.A., Bradley L.C., Herrmann J. Sodium-Layer synthetic beacon for adaptive optics // Lincoln Lab. J. 1992. P. 45–66.
 112. Kanev F.Yu., Lukin V.P., Makenova N.A. Fazirovanie segmentirovannogo zerkala teleskopa // Optika atmosf. i okeana. 2003. V. 16, N 12. P. 1084–1088.
 113. Kanev F.Yu., Lukin V.P., Makenova N.A. Algorithm for phasing a segmented mirror // Proc. SPIE. 2004. V. 5490. P. 1556–1563.
 114. Kanev F.Yu., Lukin V.P. Realizatsiya amplitudno-fazovogo upravleniya puchkom v dvukhzerkal'noj adaptivnoj sisteme // Optika atmosf. i okeana. 1991. V. 4, N 12. P. 1273–1277.
 115. Kanev F.Y., Lukin V.P., Makenova N. Amplitude-phase control of a laser beam in a two-mirror adaptive system // Proc. SPIE. 2004. V. 5572. P. 310–318.
 116. Kanev F.Yu., Lukin V.P., Makenova N.A., Moisej E.I. Novyj algoritm formirovaniya trebuemogo raspredeleniya amplitudy pri upravlenii fazoj. Povyshenie effektivnosti dvukhzerkal'noj adaptivnoj sistemy // Optika atmosf. i okeana. 2008. V. 21, N 4. P. 368–374.
 117. Lukin V.P., Gubkin S.M., Emaleev O.N., Mutnitskij N.G., Pokasov V.V. Eksperimental'nye issledovaniya astroklimaticheskikh kharakteristik Priel'brus'ya // Astronom. Zhurn. 1983. V. 60, iss. 4. P. 789–794.
 118. Lukin V.P. Opticheskie izmereniya vneshnego masshtaba atmosfernoj turbulentnosti // Optika atmosf. i okeana. 1992. V. 5, N 4. P. 354–377.
 119. Lukin V.P. Issledovanie osobennostej struktury krupnomasshtabnoj atmosfernoj turbulentnosti // Optika atmosf. i okeana. 1992. V. 5, N 12. P. 1294–1304.
 120. Lukin V.P. Optical measurements of the outer scale of the atmospheric turbulence // Proc. OSA. Digest Ser. 1992. V. 19. Р. 75–89.
 121. Lukin V.P. O sopostavlenii modelej spektra atmosfernoj turbulentnosti // Optika atmosf. i okeana. 1993. V. 6, N 9. P. 628–631.
 122. Lukin V.P. Comparison of the spectral model of atmospheric turbulence // Proc. SPIE. 1994. V. 2222. P. 527–535.
 123. Lukin V.P. Modeli atmosfery i adaptivnye optiko-elektronnye sistemy // Optika atmosf. i okeana. 1997. V. 10, N 4–5. P. 516–541.
 124. Lukin V.P., Nosov E.V., Fortes B.V. Effektivnyj vneshnij masshtab atmosfernoj turbulentnosti // Optika atmosf. i okeana. 1997. V. 10, N 2. P. 162–171.
 125. Antoshkin L.V., Goleneva N.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Method of Calculating the Cross-Wind Speed at the Entrance Aperture of an Adaptive System Based on Shack–Hartmann Wavefront Sensor Measurements // Autom. Honit. Meas. (Engl. Transl.). 2015. V. 51, N 6. P. 587–592.
 126. Lukin V.P., Nosov V.V., Nosov E.V. Effect of underlying terrain on jitter of astronomic images // Proc. SPIE. 2004. V. 5489. P. 235–244.
 127. Lukin V.P., Nosov V.V., Emaleev O.N., Nosov E.V. Semiempirical hypotheses of the turbulence theory in anisotropic boundary layer // Proc. SPIE. 2004. V. 5743. P. 110–130.
 128. Nosov V.V., Emaleev O.N., Nosov E.V., Lukin V.P. Poluklassicheskaya teoriya anizotropnoj turbulentnosti // Optika atmosf. i okeana. 2005. V. 18, N 10. P. 845–862.
 129. Nosov V.V., Nosov E.V., Torgaev A.V. Kogerentnye struktury v turbulentnoj atmosfere // Modelirovanie nelinejnykh protsessov i sistem. M.: STANKIN, 2008. P. 157–160.
 130. Nosov V.V., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. Result measurements of A.M. Kolmogorov and A.M. Obukhov constants in the Kolmogorov–Obukhov law // Proc. SPIE. 2008. V. 7296. P. 70–76.
 131. Nosov V.V., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. Decrease of the light wave fluctuations in the coherent turbulence // Proc. SPIE. 2008. V. 7296. P. 77–81.
 132. Nosov V.V., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. Structural function of temperature fluctuations in coherent turbulence // Proc. SPIE. 2008. V. 7296. P. 94–96.
 133. Nosov V.V., Grigoriev V.M., Lukin V.P., Kovadlo P.G., Torgaev A.V. Astroclimate paramaters of the surface layer in the Sayan solar observatory // Proc. SPIE. 2008. V. 7296. P. 87–93.
 134. Nosov V.V., Grigoriev V.M., Lukin V.P., Kovadlo P.G., Torgaev A.V. Results measurements of the astroclimate characteristics of the astronomical telescopes in the mountains observatories // Proc. SPIE. 2008. V. 7296. P. 82–86.
 135. Nosov V.V., Grigor'ev V.M., Lukin V.P., Kovadlo P.G., Nosov E.V., Torgaev A.V. Kogerentnye struktury v turbulentnoj atmosfere. Eksperiment i teoriya // Solnechno-zemnaya fizika. 2009. Iss. 14. P. 97–113.
 136. Nosov V.V., Kovadlo P.G., Lukin V.P., Torgaev A.V. Kogerentnaya turbulentnost' v gornoj doline // Tr. II Vseros. nauchno-tekhnicheskoj konf. «Problemy voennoj geofiziki i kontrolya prirodnoj sredy». 2012. SPb.: Izd-vo voenno-kosmicheskoj akademii im. A.F. Mozhajskogo. V. 1. P. 203–210.
 137. Nosov V.V., Lukin V.P., Torgaev A.V. Umen'shenie fluktuatsij opticheskikh voln v kogerentnoj turbulentnosti // Tr. II Vseros. nauchno-tekhnicheskoj konf. «Problemy voennoj geofiziki i kontrolya prirodnoj sredy». 2012. SPb.: Izd-vo voenno-kosmicheskoj akademii im. A.F. Mozhajskogo. V. 1. P. 211–217.
 138. Nosov V.V., Kovadlo P.G., Lukin V.P., Torgaev A.V. Atmospheric coherent turbulence // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 3. P. 201–206.
 139. Nosov V.V., Grigor'ev V.M., Kovadlo P.G., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. Turbulentnye masshtaby teorii podobiya Monina–Obukhova v anizotropnom pogranichnom sloe // Tez. dokl. mezhdunar. konf. «Turbulentnost', dinamika atmosfery i klimata». M.: GEOS, 2013. P. 38–43.
 140. Nosov V.V., Grigor'ev V.M., Kovadlo P.G., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. Kogerentnye sostavlyayushchie turbulentnosti // Tez. dokl. mezhdunar. konf. «Turbulentnost', dinamika atmosfery i klimata». M.: GEOS, 2013. P. 43–47.
 141. Nosov V.V., Lukin V.P., Nosov E.V., Torgaev A.V. Opticheskie svojstva turbulentnosti v gornom pogranichnom sloe atmosfery. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2016. 152 p.
 142. Lukin V.P., Nosov V.V., Kovadlo P.G., Nosov E.V., Torgaev A.V. Causes of non-Kolmogorov turbulence in the atmosphere // Appl. Opt. 2016. V. 55, N 12. P. B163–B168.
 143. Il'yasov S.P., Lukin V.P., Nosov V.V., Odintsov S.L., Tillaev Yu.A. Izuchenie astroklimata regiona yuga Sibiri i Srednej Azii // Optika atmosf. i okeana. 2009. V. 22, N 10. P. 973–980.
 144. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Differentsial'nyj izmeritel' parametrov atmosfernoj turbulentnosti // Optika atmosf. i okeana. 1998. V. 11, N 11. P. 1219–1223.
 145. Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Konyaev P.A., Lukin V.P. Trassovyj differentsial'nyj izmeritel' parametrov atmosfernoj turbulentnosti // Opt. i spektroskop. 2010. V. 109, N 4. P. 683–689.
 146. Nosov V.V., Torgaev A.V., Bol'basova L.A., Lukin V.P. Sposob odnovremennogo izmereniya radiusa Frida i effektivnogo vneshnego masshtaba turbulentnosti atmosfery // Tez. dokl. mezhdunar. konf. «Turbulentnost', dinamika atmosfery i klimata». M.: GEOS, 2013. P. 37–38.
 147. Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P. Izmerenie poperechnogo vetrovogo perenosa atmosfernoj turbulentnosti na osnove datchika Sheka–Gartmana // Gornyj informatsionno-analiticheskij byulleten'. 2009. V. 17. N 12. P. 129-133.
 148. Antoshkin L.V., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N., Lukin V.P., Tuev M.V. Osobennosti operezhayushchej korrektsii turbulentnykh iskazhenij po izmereniyam datchika Sheka–Gartmana // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 11. P. 1042–1047.
 149. Lukin V.P., Емалеев О.Н. Коррекция случайных угловых смещений оптических пучков // Квант. электрон. 1980. V. 7, N 6. P. 1270–1279.
 150. Lukin V.P., Matyukhin V.F. Adaptivnaya korrektsiya izobrazheniya // Kvant. elektron. 1983. V. 10, N 12. P. 2465–2473.
 151. Lukin V.P., Matyukhin V.F., Shilokhvost Yu.P. Spetsial'noe avtorskoe svidetel'stvo. N 217315. Prioritet ot 28.05.1984 year.
 152. Bol’basova L.A., Lukin V.P. Laser guide stars and models of atmospheric turbulence // Proc. SPIE. 2007. V. 6936. P. 123–129.
 153. Bolbasova L.A., Goncharov A., Lukin V. Field-oriented wavefront sensor for laser guide stars // Аdaptive Opt. for Industry and Medic. Imperial College Press. London. UK. 2008. P. 495–501.
 154. Bol’basova L.A., Lukin V.P. Modovyj izoplanatizm fazovykh fluktuatsij // Optika atmosf. i okeana. 2008. V. 21, N 12. P. 1070–1075.
 155. Bonaccini D., Bolbasova L., Goncharov A., Lukin V. AO with LGS and mesospheric layer sensing // Proc. SPIE. 2008. V. 7015. P. 70152V.
 156. Bol’basova L.A., Lukin V.P., Nosov V.V. O drozhanii izobrazheniya lazernoj opornoj zvezdy v monostaticheskoj skheme formirovaniya // Opt. i spektroskop. 2009. V. 107, N 5. P. 830–838.
 157. Bolbasova L.A., Lukin V.P., Nosov V.V. Residual tip-tilt motion of LGS in monostatic scheme // Proc. SPIE. 2010. V. 7736. Р. 77362Q–1–77362Q-10.
 158. Bol’basova L.A., Lukin V.P. Adaptivnaya korrektsiya atmosfernykh iskazhenij opticheskikh izobrazhenij na osnove iskusstvennogo opornogo istochnika. M.: Izd-vo «Fiziko-matematicheskaya literatura », 2012. 125 p.
 159. Kopylov E.A., Lavrinov V.V., Lukin V.P., Selin A.A. Methods of image correction formed on horizontal long paths // Proc. SPIE. 2018. V. 10677. 106773R. DOI: 10.1117/12.2309327.
 160. Antoshkin L.V., Borzilov A.G. Dvukhkoordinatnyj p'ezokeramicheskij korrektor uglov naklona volnovogo fronta // Patent na poleznuyu model' N 181166, prioritet 8.12.2017. Data gosudarstvennoj registratsii 5.07.2018.
 161. Goncharov A., Owner-Peterson M., Anderson T., Lukin V.P. The effective outer scale estimation for Euro50 site // Proc. SPIE. 2002. V. 5026. P. 112–118.

Back