Vol. 32, issue 06, article # 7

Gorchakov G.I., Karpov A.V., Gorchakova I.A., Gushchin R.A., Dazenko O.I. Smog and smoke haze over Northern China Plain in June 2007. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 06. P. 458–464 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Aerosol optical depth (AOD) spatial distribution for wavelength 550 nm over Northern China Plain (NCP) and adjacent areas for the smog in summer 2007 has derived on satellite monitoring (MODIS/Terra) data. Increased AOD areas determinated by anthropogenic air pollution regional sources in the neighbor of Beijing and Shanghai are revealed. Substantial increasing AOD on the south-west NCP was produced by the smoke haze which arose of an agricultural biomass burning. Optical and microphysical characteristic similarity of the aerosol in smoke haze over NCP and in smoke haze in Russia is revealed: (1) dominant contribution in the optical characteristics of the smoke aerosol gives a fine mode; (2) extinction spectra at wavelength 340–1020 nm are approximated (in logarithmic coordinates) by parabola or polynomial functions with four power. According to the monitoring data at AERONET station Beijing single scattering albedo in the summer smog over NCP (0.91) in average is less than in the smoke haze over Russia (0.95–0.96). It is shown that radiative regimes of the atmosphere are distinct substantially in the summer smog over NCP and in the smoke haze over Russia: aerosol radiative forcing efficiency on the top of the atmosphere in the smog is less approximately by 30 percent and on the bottom of the atmosphere is more by 30 percent that in the smoke haze.

Keywords:

smog, smoke haze, aerosol, fine mode, coarse mode, aerosol optical depth, extinction spectrum, extinction spectrum approximation, single scattering albedo, aerosol radiative forcing, radiative forcing efficiency, MODIS, AERONET

References:

 1. Gorchakov G.I., Sitnov S.A., Sviridenkov M.A., Semoutnikova E.G., Emilenko A.S., Isakov A.A., Kopeikin V.M., Karpov A.V., Gorchakova I.A., Verichev K.S., Kurbatov G.A., Ponomareva T.Ya. Satellite and ground – based monitoring of smoke in the atmosphere during the summer wildfires in European Russia in 2010 and Siberia in 2012 // Int. J. Remote Sens. 2014. V. 35, N 15. P. 5698–5721.
 2. Golitsyn G.S., Gorchakov G.I., Grechko Е.I., Semutnikova Е.G., Rakitin V.S., Fokeeva Е.V., Karpov A.V., Kurbatov G.A., Bajkova Е.S., Safrygina T.P. Ekstremal'noe zagryaznenie ugarnym gazom pogranichnogo sloya atmosfery v Moskovskom regione letom 2010 year. // Dokl. RAN. 2011. V. 441, N 4. P. 532–538.
 3. Bondur V.G., Ginzburg A.S. Emissiya uglerodsoderzhashchih gazov i aerozolej ot prirodnyh pozharov na territorii Rossii po dannym kosmicheskogo monitoringa // Dokl. RAN. 2016. V. 466, N 4. P. 473–477.
 4. Bondur V.G. Kosmicheskij monitoring emissij malyh gazovyh komponent i aerozolej pri prirodnyh pozharah v Rossii // Issled. Zemli iz kosmosa. 2015. N 6. P. 21–25.
 5. Еlanskij N.F., Mohov I.I., Belikov I.B., Berezina Е.V., Еlohov A.S., Ivanov V.A., Pankratova N.V., Postylyakov O.V., Safronov A.N., Skorohod A.I., Shumskij R.A. Gazovye primesi v atmosfere nad Moskvoj letom 2010 year. // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2011. V. 47, N 6. P. 729–738.
 6. Mohov I.I., Gorchakova I.A. Radiatsionnyj i temperaturnyj effekty letnih pozharov 2002 year v Moskovskom regione // Dokl. RAN. 2005. V. 400, N 4. P. 528–531.
 7. Arshinov M.Yu., Belan B.D. Issledovanie dispersnogo sostava aerozolya v periody vesennej dymki i lesnyh pozharov // Optika atmosf. i okeana. 2011. V. 24, N 6. P. 468–477.
 8. Sklyadneva T.K., Ivlev G.A., Belan B.D., Arshinov M.Yu., Simonenkov D.V. Radiatsionnyj rezhim g. Tomska v usloviyah dymnoj mgly // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 3. P. 215–222.
 9. Panchenko M.V., Zhuravleva T.B., Kozlov V.S., Nasrtdinov I.M., Pol'kin V.V., Terpugova S.A., Chernov D.G. Otsenka radiatsionnyh effektov aerozolya v fonovyh i zadymlennyh usloviyah atmosfery Sibiri na osnove empiricheskih dannyh // Meteorol. i gidrol. 2016. N 2. P. 45–54.
 10. Van Donkelaar A., Martin R.V., Levy R.C., da Silva M.A., Krzyzanowski M., Chubarova N.E., Semutnikova E.G., Cohen A.J. Satellite-based estimates of ground-level fine particle matter during extreme events: A case study of the Moscow fires in 2010 // Atmos. Environ. 2011. V. 45. P. 6225–6232.
 11. Gorchakova I.A., Mohov I.I. Radiatsionnyj i temperaturnyj effekty dymovogo aerozolya v Moskovskom regione v period letnih pozharov 2010 year // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2012. V. 48, N 5. P. 558–565.
 12. Gorchakova I.A., Mohov I.I., Anikin P.P., Еmilenko A.S. Radiatsionnyj i temperaturnyj effekty dlinnovolnovogo pogloshcheniya dymovogo aerozolya pri pozharah v moskovskom regione letom 2010 year. // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2018. V. 54, N 2. P. 175–183.
 13. Chubarova N., Nezval’ Y., Sviridenkov M., Smirnov A., Slutsker I. Smoke aerosol and its radiative effects during extreme fire event over Central Russia in summer 2010 // Atmos. Meas. Tech. Discuss. 2011. V. 5. P. 6351–6386.
 14. Zhuravleva T.B., Kabanov D.M., Nasrtdinov I.M., Russkova T.V., Sakerin S.M., Smirnov A., Holben B.N. Radiative characteristics of aerosol during extreme fire event over Siberia in summer 2012 // Atmos. Meas. Tech. 2017. V. 9. P. 179–198.
 15. Kozlov V.S., Yausheva E.P., Terpugova S.A., Panchenko M.V., Chernov D.G., Shmargunov V.P. Optical-microphysical properties of smoke haze from Siberian forest fires in summer 2012 // Int. J. Remote Sens. 2014. V. 35, N 15. P. 5722–5741.
 16. Kozlov V.S., Panchenko M.V., Pol'kin V.V., Phalagov Yu.A., Uzhegov V.N., Shchelkanov N.N., Yausheva Е.P. Issledovanie osobennostej dinamiki opticheskih i mikrofizicheskih harakteristik aerozolya v dymnoj mgle // Optika atmosf. i okeana. 1999. V. 12, N 5. P. 406-410.
 17. Popovicheva O.B., Kozlov V.S., Rahimov R.F., Shmargunov V.P., Kireeva Е.D., Persiantseva N.M., Timofeev M.A., Engling G., Elephteriadis K., Diapouli L., Panchenko M.V., Zimmermann R., Schnelle-Kreis J. Optiko-mikrofizicheskie i fiziko-himicheskie harakteristiki dymov goreniya sibirskih biomass: eksperimenty v aerozol'noj kamere // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 4. P. 323–331; Popovicheva O.B., Kozlov V.S., Rakhimov R.F., Shmargunov V.P., Kireva E.D., Persiantseva N.M., Timofeev M.A., Engling G., Eleftheriadis K., Diapouli E., Panchenko M.V., Zimmermann R., Schnelle-Kreis J. Optical-microphysical and physical-chemical characteristics of Siberian biomass burning: Experiments in Aerosol Chamber // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, N 6. P. 492–500.
 18. Sitnov S.A. Opticheskaya tolshcha aerozolya i obshchee soderzhanie oksida ugleroda nad evropejskoj territoriej Rossii v period massovyh pozharov leta 2010 year: vzaimosvyaz' izmenchivosti zagryaznenij i meteorologicheskih velichin // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2011. V. 47, N 6. P. 774–789.
 19. Vinogradova A.A., Smirnov N.S., Korotkov V.N. Anomal'nye pozhary 2010 i 2012 years na territorii Rossii i postuplenie chernogo ugleroda v Arktiku // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 6. P. 482–487; Vinogradova A.A., Smirnov N.S., Korotkov V.N. Anomalous wildfires in 2010 and 2012 on the territory of Russia and supply of black carbon to the Arctic // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, N 6. P. 545–550.
 20. Vinogradova A.A., Titkova T.B., Ivanova Yu.A. Epizody anomal'no vysokoj kontsentratsii chernogo ugleroda v prizemnom vozduhe v rajone stantsii Tiksi, Yakutiya // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 10. P. 837–844; Vinogradova A.A., Titkova T.B., Ivanova Yu.A. Episodes with Anomalously High Black Carbon Concentration in Surface Air in the Region of Tiksi Station, Yakutiya // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 1. P. 94–102.
 21. Gorchakov G., Semoutnikova E., Karpov A., Lezina E. Air Pollution in Moscow Megacity // Advanced Topics in Environmental Health and Air Pollution Case Studies. Rijeka: Intech, 2011. P. 211–236.
 22. Gorchakov G.I., Anikin P.P., Voloh A.A., Еmilenko A.S., Isakov A.A., Kopejkin V.M., Ponomareva T.Ya., Semutnikova Е.G., Sviridenkov M.A., Shukurov K.A. Issledovanie sostava zadymlennoj atmosfery moskovskogo regiona // Dokl. RAN. 2003. V. 390, N 2. P. 251–254.
 23. Gorchakov G.I., Anikin P.P., Voloh A.A., Еmilenko A.S., Isakov A.A., Kopejkin V.M., Ponomareva T.Ya., Semutnikova Е.G., Sviridenkov M.A., Shukurov K.A. Issledovanie sostava zadymlennoj atmosfery Moskvy vo vremya pozharov torfyanikov letom – osen'yu 2002 year // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2004. V. 40, N 3. P. 370–384.
 24. Gorchakov G.I., Sviridenkov M.A., Semutnikova Е.G., Cрubarova N.Е., Holben B.N., Smirnov A.V., Еmilenko A.S., Isakov A.A., Kopejkin V.M., Karpov A.V., Lezina Е.A., Zadorozhnaya O.S. Opticheskie i mikrofizicheskie harakteristiki aerozolya zadymlennoj atmosfery moskovskogo regiona v 2010 year // Dokl. RAN. 2011. V. 437, N 5. P. 686–690.
 25. Gorchakov G.I., Sitnov S.A., Karpov A.V., Kopeikin V.M., Gorchakova I.A., Isakov A.A., Guschin R.A., Datsenko O.I., Ponomareva T.Ya. Siberian smoke haze over Europe in July 2016 // Proc. SPIE. 2018. V. 10833.
 26. Gorchakov G.I., Vasil'ev A.V., Verichev K.S., Semutnikova Е.G., Karpov A.V. Tonkodispersnyj korichnevyj uglerod v zadymlennoj atmosfere // Dokl. RAN. 2016. V. 471, N 1. P. 91–97.
 27. Gorchakov G.I., Karpov A.V., Pankratova N.V., Semutnikova Е.G., Vasil'ev A.V., Gorchakova I.A. Korichnevyj i chernyj uglerod v zadymlennoj atmosfere pri pozharah v boreal'nyh lesah // Issled. Zemli iz kosmosa. 2017. N 3. P. 11–21.
 28. Feng Y., Ramanthan V., Katamarthi V.R. Brown carbon: A significant atmospheric absorber of solar radiation? // Atmos. Chem. Phys. 2013. V. 13. P. 8607–8621.
 29. Sitnov S.A., Mohov I.I., Gorchakov G.I. Svyaz' zadymleniya atmosfery evropejskoj territorii Rossii letom 2016 year s lesnymi pozharami v Sibiri i anomaliyami atmosfernoj tsirkulyatsii // Dokl. RAN. 2017. V. 472, N 4. P. 456–461.
 30. Sitnov S.A., Mohov I.I., Gorchakov G.I., Dzhola A.V. Dymnaya mgla na evropejskoj chasti Rossii letom 2016 year: svyaz' s lesnymi pozharami v Sibiri i anomaliyami atmosfernoj tsirkulyatsii // Meteorol. i gidrol. 2017. N 8. P. 50–63.
 31. Semutnikova Е.G., Gorchakov G.I., Sitnov S.A., Kopejkin V.M., Karpov A.V., Gorchakova I.A., Ponomareva T.Ya., Isakov A.A., Gushchin R.A., Datsenko O.I., Kurbatov G.A., Kuznetsov G.A. Sibirskaya dymnaya mgla nad evropejskoj territoriej Rossii v iyule 2016 year. Zagryaznenie atmosfery i radiatsionnye effekty // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 11. P. 962–970; Semoutnikova E.G., Gorchakov G.I., Sitnov S.A., Kopeikin V.M., Karpov A.V., Gorchakova I.A., Ponomareva T.Ya., Isakov A.A., Gushchin R.A., Datsenko O.I., Kurbatov G.A., Kuznetsov G.A. Siberian smoke haze over European Territory of Russia in July 2016: Atmospheric pollution and radiative effects // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, N 2. P. 171–180.
 32. Gorchakov G.I., Sitnov S.A., Semutnikova Е.G., Kopejkin V.M., Karpov A.V., Gorchakova I.A., Pankratova N.V., Ponomareva T.Ya., Kuznetsov G.A., Loskutova O.V., Kozlovtseva Е.A., Rodina K.V. Krupnomasshtabnoe zadymlenie evropejskoj territorii Rossii i Belorussii v iyule 2016 year. // Issled. Zemli iz kosmosa. 2018. N 1. P. 27–42.
 33. Gorchakov G.I., Sitnov S.A., Semutnikova Е.G., Kopejkin V.M., Karpov A.V., Gorchakova I.A., Pankratova N.V., Ponomareva T.Ya., Kuznetsov G.A., Loskutova O.V., Kozlovtseva Е.A., Rodina K.V. Krupnomasshtabnoe zadymlenie evropejskoj territorii Rossii i Belorussii v iyule 2016 year. // Issled. Zemli iz kosmosa. 2018. V. 482, N 2. P. 211–214.
 34. Gorchakov G.I., Karpov A.V., Vasil'ev A.V., Gorchakova I.A. Korichnevyj i chernyj uglerod v smogah megapolisov // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 1. P. 5–11; Gorchakov G.I., Karpov A.V., Vasiliev A.V., Gorchakova I.A. Brown and black carbons in megacity smogs // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 3. P. 248–254.
 35. Levy R.C., Remer L.A., Mattoo S., Vermote E.F., Kaufman Y.J. Second-generation operational algorithm: Retrieval of aerosol properties over land from inversion of moderate resolution imaging spectroradiometer spectral reflectance // J. Geophys. Res. 2007. V. 112. P. D13211.
 36. Holben B.N., Eck T.F., Slutsker I., Tanre D., Buis J.P., Setzer A., Vermote E., Reagan J.A., Kaufman Y.J., Nakajima N., Lavenu F., Jankowiak I., Smirnov A. AERONET – A federated instrument network and data archive for aerosol characterization // Remote Sens. Environ. 1998. V. 66. P. 1–16.
 37. Xue Y., Xu H., Guang J., Mei L., Guo J., Li C., Mikusauskas R., He X. Observation of an agricultural biomass burning in central and east China using merged aerosol optical depth data from multiple satellite missions // Int. J. Remote Sens. 2014. V. 35, N 16. P. 5971–5983.

Back