Vol. 32, issue 02, article # 11

Nevzorov A.V., Dolgii S.I., Makeev A.P., El'nikov A.V. Results of observations of aerosol from North American forest fires in the stratosphere over Tomsk in late summer and fall of 2017. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 02. P. 162–167 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

In the work, we present the observations of anomalous aerosol layers in the stratosphere over Tomsk (56.5°N, 85.0°E), performed at the Siberian Lidar Station, Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences at two wavelengths (355 and 532 nm) in the summer–fall period of 2017, as well as the trajectory analysis of their motion. The trajectory analysis shows that these aerosol layers in the stratosphere over Tomsk were due to forest fires in the region of the Lake Athabasca (Canada) occurred in mid-August. The analysis of observations on the basis of Ångström parameter allowed us to conjecture that, within assumptions described in the paper, the Ångström  parameter of the background ensemble of scattering particles in the stratosphere is X ≈ 2.8. It is noteworthy that the values of Ångström parameter (X = 1÷ 2.5), obtained at altitudes where aerosol layers were located, were characteristic for soot aerosol.

Keywords:

lidar, laser sounding of atmosphere, stratospheric ozone vertical distribution

References:

   1. Asaturov M.L. Vliyanie stratosfernogo aerozolya na klimat // Meteorol. i gidrol. 1998. N 3. P. 5–12.
   2. Ginzburg A.S., Gubanova D.P., Minashkin V.M. Vliyanie estestvennyh i antropogennyh aerozolej na global'nyj i regional'nyj klimat // Zhurn. Ros. him. ob-va im. D.I. Mendeleeva. 2008. V. LII, N 5. P. 112–119.
   3. Ivlev L.S. Prirodnye i tekhnogennye aerozoli. V. 2: Vliyanie aerodispersnyh sistem na dinamicheskie i drugie klimatoobrazuyushchie protsessy v atmosfere. Part 1: Nachala fiziki pogodo- i klimatoobrazovaniya. SPb.: VVM, 2009. 285 p.
   4. Revokatova A.P., Ryaboshapko A.G. Tekhnicheskie vozmozhnosti sozdaniya aerozol'nogo sloya v stratosfere s tsel'yu stabilizatsii klimata // Problemy ekologicheskogo monitoringa i modelirovaniya ekosistem. 2015. V. XXVI, N 2. P. 115–127.
   5. Khaykin S.M., Godin-Beekmann S., Hauchecorne A., Pelon J., Ravetta F., Keckhut P. Stratospheric smoke with unprecedentedly high backscatter observed by lidars above Southern France // Geophys. Res. Lett. 2018. V. 45. P. 1639–1646.
   6. Ansmann А., Baars Н., Chudnovsky А., Mattis I., Veselovskii I., Haarig M., Seifert P., Engelmann R., Wandinger U. Extreme levels of Canadian wildfire smoke in the stratosphere over central Europe on 21–22 August 2017 // Atmos. Chem. Phys. 2018. V. 18. P. 11831–11845.
   7. Haarig M., Ansmann А., Baars Н., Jimenez C., Veselovskii I., Engelmann R., Althausen D. Depolarization and lidar ratios at 355, 532, and 1064 nm and microphysical properties of aged tropospheric and stratospheric Canadian wildfire smoke // Atmos. Chem. Phys. 2018. V. 18. P. 11847–11861.
   8. Mezheris R. Lazernoe distantsionnoe zondirovanie. M.: Mir, 1987. 550 p.
   9. El'nikov A.V., Kavkyanov S.I., Krekov G.M., Marichev V.N. Protsedura obrabotki signalov lazernogo zondirovaniya stratosfery // Optika atmosf. i okeana. 1989. V. 2, N 5. P. 537–540.
10. Matvienko G.G., Balin YU.S., Bobrovnikov S.M., Romanovskij O.A., Kohanenko G.P., Samojlova S.V., Penner I.E., Gorlov E.V., Zharkov V.I., Sadovnikov S.A., Harchenko O.V., Yakovlev S.V., Bazhenov O.E., Burlakov V.D., Dolgij S.I., Makeev A.P., Nevzorov A.A., Nevzorov A.V. Sibirskaya lidarnaya stantsiya: apparatura i rezul'taty. Tomsk: Izd-vo IOA SO RAN, 2016. 414 p.
11. Angstrom A. A study of the radiation of the atmosphere. Smithson // Misc. Collect. 1918. V. 65. P. 1–159.
12. Mie G. Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen // Ann. Phys. Leipzig. 1908. V. 25. Р. 377–445.
13. Zuev V.E., Krekov G.M. Opticheskie modeli atmosfery. L.: Gidrometeoizdat, 1986. 256 p.
14. Timofeev Yu.M., Vasil'ev A.V. Osnovy teoreticheskoj atmosfernoj optiki. SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2007. 153 p.
15. G. van de Hyulst. Rasseyanie sveta malymi chastitsami. M.: Inostr. lit., 1961. 536 p.
16. Dejrmendzhan D. Rasseyanie elektromagnitnogo izlucheniya sfericheskimi polidispersnymi chastitsami. M.: Mir, 1971. 167 p.
17. Ippolitov I.I., Komarov V.S., Mitsel' A.A. Optiko-meteorologicheskaya model' atmosfery dlya modelirovaniya lidarnyh izmerenij i rascheta rasprostraneniya radiatsii // Spektroskopicheskie metody zondirovaniya atmosfery. Novosibirsk: Nauka, 1985. 144 p.
18. URL: https://www.ready.noaa.gov/hypub-bin/trajasrc.pl
19. Seftor C. Record breaking aerosol index values over Canada // NASA OMPS blog. URL: https://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/omps/blog/2017/8/18/very-smoky-skies-persis-over-canada-and-now-new-en (last access: 12.09.2018).
 

Back