Vol. 32, issue 10, article # 3

Shikhovtsev A.Yu., Kovadlo P.G., Bol'basova L.A., Lukin V.P. Features of formation of wave front slopes on the telescope aperture at different vertical profiles of optical atmospheric turbulence. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 10. P. 819–823 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Possibilities of retrieving the vertical profiles of atmospheric turbulence from measurements of local wavefront slopes are discussed. The estimates of characteristics of amplitudes of the wavefront distortions for different atmospheric altitudes are given. The height of atmospheric layer when maximum angles of light arrival correspond to mean image jitter from total atmosphere is found.

Keywords:

optical turbulence, wavefront, astronomical telescope

References:

  1. Botygina N.N., Kovadlo P.G., Kopylov E.A., Lukin V.P., Tuev M.V., Shikhovtsev A.Yu. Otsenka kachestva astronomicheskogo videniya v meste raspolozheniya Bol'shogo solnechnogo vakuumnogo teleskopa po dannym opticheskikh i meteorologicheskikh izmerenij // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 11. P. 942–947; Botygina N.N., Kovadlo P.G., Kopylov E.A., Lukin V.P., Tuev M.V., Shikhovtsev A.Yu. Estimation of the astronomical seeing at the Large Solar Vacuum Telescope site from optical and meteorological measurements // Atmos. Ocean. Opt. 2014. V. 27, N 2. P. 142–146.
  2. Lukin V.P., Nosov V.V., Nosov E.V., Torgaev A.V. Razvitie fazovogo metoda izmerenij vysotnogo profilya atmosfernoj turbulentnosti po nablyudeniyam opornykh zvezd // XXX Vseros. simpoz. «Radiolokatsionnoe issledovanie prirodnykh sred». 2017. P. 6.
  3. Shikhovtsev A.Yu. Issledovanie opticheskoj nestabil'nosti zemnoj atmosfery i uslovij korrektsii solnechnykh izobrazhenij: dis. kand. fiz.-mat. nauk. Irkutsk: Institut solnechno-zemnoj fiziki SO RAN, 2016. 171 p.
  4. Artamonov B.P., Bruevich V.V., Gusev A.S., Ezhkova O.V., Ibrahimov M.A., Ilyasov S.P., Potanin S.A., Tillaev Yu.A., Ehgamberdiev Sh.A. Seeing and atmospheric extinction at Mt. Maidanak observatory from observations with the 1.5-m AZT-22 Telescope // Astron. Rep. 2010. V. 54, N 11. P. 1106–1119.
  5. Bolbasova L.A., Kopylov E.A., Kovadlo P.G., Lu­kin V.P., Shikhovtsev A.Yu. First study of solar seeing and wind speed vertical distribution at Baykal astrophysical observatory // Proc. SPIE. 2018. V. 10703. P. 107036V-1–6.
  6. Butterley T., Wilson R.W., Sarazin M. Determination of the profile of atmospheric optical turbulence strength from Slodar data // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2006. V. 369. P. 835–845.
  7. Munoz-Tunon C., Vernin J., Varela A.M. Night-time image quality at Roque de los Muchahos Observatory // Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 1997. V. 125. P. 183–193.
  8. Zhang J., Ge L., Lu X., Cao Z., Chen X., Mao Y., Jiang X. Astronomical observing conditions at Xinglong observatory from 2007 to 2014 // Publ. Astron. Soc. Pac. 2015. V. 127. P. 1292–1306.
  9. Özıšık T., Ak T. First day-time seeing observations at the TÜB ITAK National Observatory in Turkey // Astron. Astrophys.  2004. V. 422. P. 1129–1133.

Back