Vol. 32, issue 05, article # 5

Banakh V.A., Falits A.V., Zaloznaya I.V. Amplification of the mean power of the echo signal of a spatially limited laser beam in a turbulent atmosphere. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 05. P. 371–375 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The results of a numerical analysis of the manifestation of the backscatter amplification effect in the regime of weak optical turbulence in dependence on diffractive size of the transmitting aperture are presented. It is shown that the magnitude and localization of the amplification of the mean power of the radiation back scattered in a turbulent atmosphere depends on the Fresnel number of the transmitting aperture. Since the Fresnel number changes with changes in the distance from which the lidar signal arrives, this must be taken into account when profiling the intensity of optical turbulence from the lidar data on the amplification of the mean power of scattered radiation.

Keywords:

backscatter amplification, turbulence, spatially limited beam

References:

 1. Belen'kij M.S., Boronoev V.V., Gomboev N.Ts., Mironov V.L. Opticheskoe zondirovanie atmosfernoj turbulentnosti. Novosibirsk: Nauka, 1986. 92 p.
 2. Zilbermen A., Kopeika N.S. Lidar measurements of atmospheric turbulence profiles // Proc. SPIE. XVI Free Space Laser Commun. Technol. Bellingham. WA, 2004. V. 5338. P. 288–297.
 3. Gurvich A.S. Lidar. Patent na poleznuyu model' N 116245. Zaregistrirovano v Gosudarstvennom reestre poleznykh modelej Rossijskoj Federatsii 20 may 2012 year.
 4. Gurvich A.S. Lidarnoe zondirovanie turbulentnosti na osnove effekta usileniya obratnogo rasseyaniya // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2012. V. 48, N 6. P. 655–665.
 5. Vinogradov A.G., Kravtsov Yu.A., Tatarskij V.I. Effekt usileniya obratnogo rasseyaniya na telakh, pomeshhennykh v sredu so sluchajnymi neodnorodnostyami // Izv. vuzov. Radiofiz. 1973. V. 16, N 7. P. 1064–1070.
 6. Banakh V.A., Mironov V.L. Lokatsionnoe rasprostranenie lazernogo izlucheniya v turbulentnoj atmosfere. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-e, 1986. 173 p.
 7. Smalikho I.N. Raschet koeffitsienta usileniya obratnogo rasseyaniya lazernogo izlucheniya, rasprostranyayushhegosya v turbulentnoj atmosfere, s ispol'zovaniem chislennogo modelirovaniya // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 9. P. 796–800; Smаlikhо I.N. Calculation of the backscatter amplification coefficient of laser radiation propagating in a turbulent atmosphere using numerical simulation // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 2. P. 135–139.
 8. Banakh V.A. Usilenie srednej moshhnosti obratno rasseyannogo v atmosfere izlucheniya v rezhime sil'noj opticheskoj turbulentnosti // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 10. P. 857–862; Bаnakh V.А. Enhancement of the laser return mean power at the strong optical scintillation regime in a turbulent atmosphere // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 2. P. 90–95.
 9. Gurvich A.S. Lidarnoe pozitsionirovanie oblastej povyshennoj turbulentnosti yasnogo neba // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2014. V. 50, N 2. P. 166–174.
 10. Vorob'ev V.V. O primenimosti asimptoticheskikh formul vosstanovleniya parametrov «opticheskoj» turbulentnosti iz dannykh impul'snogo lidarnogo zondirovaniya. I. Uravneniya // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 10. P. 870–875; Vоrоb’ev V.V. On the applicability of asymptotic formulas of retrieving “optical” turbulence parameters from pulse lidar sounding data: I – equations // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 2. P. 156–161.
 11. Vorob'ev V.V. O primenimosti asimptoticheskikh formul vosstanovleniya parametrov «opticheskoj» turbulentnosti iz dannykh impul'snogo lidarnogo zondirovaniya. II. Rezul'taty chislennogo modelirovaniya // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 11. P. 987–993; Vоrоb’ev V.V. On the applicability of asymptotic formulas of retrieving “optical” turbulence parameters from pulse lidar sounding data: II – results of numerical simulation // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 2. P. 162–168.
 12. Banakh V.A., Razenkov I.A., Smalikho I.N. Aerozol'nyj lidar dlya issledovaniya usileniya obratnogo atmosfernogo rasseyaniya. I. Komp'yuternoe modelirovanie // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 1. P. 5–11.
 13. Banakh V.A., Razenkov I.A., Smalikho I.N. Laser echosignal amplification in a turbulent atmosphere // Appl. Opt. 2015. V. 54, N 24. P. 7301–7307.
 14. Gurvich A.S., Kon A.I., Mironov V.L., Khmelevtsov S.S. Lazernoe izluchenie v turbulentnoj atmosfere. M.: Nauka, 1976. 28 p.

Back