Vol. 32, issue 05, article # 10

Akhmedzhanov A.Kh., Akhmetov N.D., Karadanov T.K. Variability of atmospheric SO2 over Kazakhstan according to ground-based and satellite measurements. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 05. P. 399–403 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

A statistical analysis of the ground concentration of sulfur dioxide (SO2) was carried out based on the measuring network of observations data in the cities of Kazakhstan. The highest concentrations are observed in large industrial cities. In large cities, the range of changes in sulfur dioxide concentrations from 0.01 to 0.09 mg/m3. In Ust-Kamenogorsk the content of dioxide varies in the range from 0.058 to 0.259 mg/m3 with a downward trend. Sulfur dioxide content analysis in the atmospheric column over the territory of Kazakhstan using reanalysis system MERRA 2. The annual sulfur dioxide average content vary from one of 2.43 to 2.73 mg/m2, in 2010 this value reached to 3.16 mg/m2. There is a SO2 content decrease tendency in the atmospheric column in Kazakhstan. The total sulfur dioxide content in the atmospheric column decreased by 38% during the period from 1980 to 2018.

Keywords:

concentration, greenhouse gases, sulfur dioxide, atmosphere, satellite, remote sensing

References:

  1. Filej A.A. Monitoring soderzhaniya gazov v atmosfere na osnove dannyh DZZ v Dal'nevostochnom tsentre FGBU «NITS “Planeta”» // Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 2015. V. 12, N 6. P. 71–80.
  2. Stankevich S.A., Nalbandyan M.A., Andreasyan D.M., Titarenko O.V. Otsenka nakopleniya, prostranstvennogo raspredeleniya i peremeshcheniya dioksidov azota i sery v atmosfere bassejna reki Debed po materialam distantsionnogo zondirovaniya Zemli i vozmozhnye riski dlya zdorov'ya naseleniya // Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 2017. V. 14, N 2. P. 240–249.
  3. Rodriges Zalepinos R.A., Averin G.V. Ekologicheskij analiz soderzhaniya dioksida sery i aerozolya v atmosfernom vozduhe nad territoriej Ukrainy // Vestn. Avtomobil'no-dorozhnogo in-ta. 2012. N 2. P. 231–237.
  4. Zuev D.V., Kashkin V.B. Analiz vybrosov dioksida sery po dannym instrumenta OMI (sputnik AURA) dlya Noril'skoj promyshlennoj zony // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 9. P. 793–797.
  5. Eckhardt S., Prata A.J., Seibert P., Stebell K., Stohl A. Estimation of the vertical profile of sulfur dioxide injection into the atmosphere by a volcanic eruption using satellite column measurements and inverse transport modeling // Atmos. Chem. Phys. 2008. N 8. P. 3881–3897.
  6. Carn S.A., Krotkov N.A., Yang K., Hoff R.M., Prata A.J., Krueger A.J., Loughlin S.C., Levelt P.F. Extended observations of volcanic SO2 and sulfate aerosol in the stratosphere // Atmos. Chem. Phys. Discuss. 2007. N 7. P. 2857–2871.
  7. Informatsionnye byulleteni o sostoyanii okruzhayushchej sredy 2017–2018 years. RGP Kazgidromet ME RK. URL: https://kazhydromet.kz/ru/bulleten/okrsreda (data obrashcheniya: 28.01.2019).
  8. Sidorenkov N.S., Sumerova K.A. Bieniya kolebanij temperatury kak prichina anomal'no zharkogo leta 2010 year na evropejskoj territorii Rossii // Meteorol. i gidrol. 2012. N 6. P. 81–94.

Back