Vol. 32, issue 01, article # 7

Nikolaeva O.V., Chebykin A.G. Algorithm for retrieval of atmospherical aerosol parameters from multispectral data of remote sensing. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 01. P. 47-56 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

A new algorithm for retrieval of aerosol parameters from multispectral reflectance data of remote sensing for transparent atmosphere is presented. Model reflectance as fractional-polinomial function of parameters being found is used. These parameters are aerosol and Rayleigh optical depths, aerosol single scatteting albedo, zenith angle of the sun, albedo of surface. Test relults for model problems are given.

Keywords:

remote sensing, retrieval of optical parameters, aerosol

References:

    1. Vasil'ev A.V., Mel'nikova I.N. O mnozhestvennosti reshenij obratnoj zadachi opredeleniya opticheskikh parametrov rasseivayushchej atmosfery po distantsionnym izmereniyam // Optika atmosf. i okeana. 2009. V. 22, N 2. P. 155–162; Vаsilyev А.V., Меlnikova I.N. Multiple solutions of the inverse problem of retrieval of scattering-atmosphere optical parameters from remote measurements // Atmos. Ocean. Opt. 2009. V. 22, N 1. P. 49–56.
   2. Remer L.A., Tanre D., Kaufman Y.J. Algorithm for remote sensing of tropospheric aerosol from Modes: Collection 5. ATB. Greenbelt, USA. 2002. 87 p.
   3. Katsev I.L., Prikhach A.S., Zege E.P., Ivanov A.P., Kokhanovsky A.A. Iterative procedure for retrieval of spectral aerosol optical thickness and surface reflectance from satellite data using fast radiative transfer code and application to MERIS measurements // Satellite Aerosol Remote Sensing over Land. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2009. P. 101–133.
   4. Kassianov E., Ovchinnikov M., Berg L.K., McFarlane S.A., Flynn C. Retrieval of aerosol optical depth in vicinity of broken clouds from reflectance ratios: Sensitivity study // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2009. V. 110. P. 1677–1689. https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2009.01.014.
   5. Kabanov M.V., Kabanov D.M., Sakerin S.M. Metody opredeleniya opticheskoj tolshchi atmosfery i koeffitsientov oslableniya sveta s aerokosmicheskikh nositelej // Optika atmosf. i okeana. 1988. V. 1, N 1. P. 107–114.
   6. Katkovskij L.V. Parametrizatsiya ukhodyashchego izlucheniya dlya bystroj atmosfernoj korrektsii giperspektral'nykh izobrazhenij // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 9. P. 778–784. DOI: 10.15372/AOO20160909.
   7. Mishin I.V., Ovechkin V.N. Raschet opticheskikh kharakteristik polya estestvennogo izlucheniya v zemnoj atmosfere. M.: MIIGAiK, 2000. 58 pc.
   8. Nikolaeva O.V. Novyj algoritm vosstanovleniya al'bedo poverkhnosti po dannym sputnikovogo zondirovaniya // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 3. P. 204–209. DOI: 10.15372/AOO20160306; Nikolaevа О.V. A new algorithm of retrieving the surface albedo by satellite remote sensing data // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, N 4. P. 342–347.
   9. Hansen J.E., Travis L.D. Light scattering in planetary atmospheres // Space Science Reviews. 1974. V. 16. P. 527–610. DOI: 10.1007/BF00168069.
10. Sayer A.M., Smirnov A., Hsu N.C., Holben B.N. A pure marine aerosol model, for use in remote sensing applications // J. Geophys. Res. 2012. V. 117. D05213. DOI: 10.1029/2011JD016689.
11. Nikolaeva O.V., Bass L.P., Kuznetsov V.S. Raduga-6 – programma resheniya statsionarnogo i nestatsionarnogo uravnenij perenosa izlucheniya v 1D, 2D, 3D oblastyakh // Mezhdunar. simpoz. «Atmosfernaya radiatsiya i dinamika»: sb. annotatsij. SPb., 2011 year. P. 81–82.
12. Krinov E.L. Spektral'naya otrazhatel'naya sposobnost' prirodnykh obrazovanij. M.: Izd-vo AN SSSR, 1947. 271 p.
 

Back